Syksyn 2017 sulanmaan kilpailukalenteri

Syksyn 2017 myönnetyt kilpailut. Luokkiin voi tulla vielä tarkennuksia.

ALMA Off Snow, Oulu 16.-17.9.2017, ALMA

-Kansalliset DBM/DBW, DS1, DS1J 14-18v., DS1 harrastus, DS2, DR4, DCM/DCW, DCMJ/DCWJ 14-18v., DC harrastus

Kainuurossit, Kajaani 23.9.2017, KPKY

-Kansalliset DCM/DCW, DCMJ/DCWJ, DCMV/DCWV, DC harrastus, DBM/DBW, DB harrastus, DS1, DS1J, DS1 harrastus, DS2

Janakkala Cross, Janakkala 23.9.2017, HSV

-Kansalliset DCM/DCW, DCMJ/DCWJ 17-20v. DCMV/DCWV, DC harrastus, DBH, DS1, DS1 harrastus, DS2, DS2 harrastus, DR4, + DR harrastusluokka max. 3 koiraa.

RoiCross 2017, Rovaniemi 24.9.2017, RPKK

-Kansalliset DCM/DCW, DCMJ/DCWJ, DC harrastus, DBM/DBW, DBMJ/DBWJ, DB harrastus, DS1, DS1J, DS1 harrastus

Jämin Syyskisa, Jämijärvi 30.9.-1.10.2017, L-SVU

-Kansalliset DCM/DCW, DCMJ/DCWJ, DCMV/DCWV, DC harrastus, DBM/DBW, DS1, DSJ, DS1 harrastus, DS2, DS2 harrastus, DR4, DR4J, DR6, DR8

Koirajuoksun ja yhden koiran kärryluokan SM Ohkola 7.-8.10.2017, UVU

SM DS1, SM DS1J, SM DCM/DCW, SM DCMJ/DCWJ, SM DCMV/DCWV, SM CR

– Kansalliset: DS1 harrastus, DC harrastus, DR4, DR8, lasten koirajuoksu alle 14-v. 0,9km

Jämi-SM 2017, Jämijärvi 14.-15.10.2017, L-SVU

SM DBW/DBM, SM DS2, SM DR4, SM DR4J, SM DR6, SM DR8

– Kansalliset: DCM/DCW, DCMJ/DCWJ, DCMV/DCWV, DBM/DBW, DS1, DS1J, DS1 harrastus, DS2, DS2 harrastus, lisäluokkana DS1J harrastus (DS1 ja DS2 harrastusluokat yhdistettynä luokkana)

VuoksiCross, Imatra 21.10.2017, IPKY

– Kansalliset: DCM/DCW, DCMJ/DCWJ, DC harrastus, DBM/DBW, DB harrastus, DS1, DS1 harrastus, DS2, DS2 harrastus

Liepeencross, Lievestuore 22.10.2017, K-SPKY

– Kansalliset DCM/DCW, DCMJ/DCWJ 14-16v. DCMJ/DCWJ 17-20v. DC harrastus, DBM/DBW, DBMJ/DBWJ 14-16v. DB harrastus, DS1, DS1J 14-16v. DS1 harrastus, DS2, DS2J 14-16v. DS2 harrastus

Hanko Syndalen, Hanko 4.11.2017, UVU

– Kansalliset DCM/DCW, DCMJ/DCWJ, DC harrastus, DBM/DBW, DS1, DS1 harrastus, DR4, DR4J, DR8

VUL:n sääntömääräinen liittokokus Jyväskylässä 9.4.2017

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:n sääntömääräinen liittokokous pidettiin sunnuntaina 9.4.2016 Jyväskylässä. Kokous aloitettiin VUL:n 30-vuotisjuhlakahveilla sekä liiton puheenjohtajan ja Kalevi Vainion juhlapuheilla. Liiton pöytäviirit luovutettiin tilaisuudessa Riitta Kempelle ja Eva-Liisa Auniolle ansiokkaasta työstä valjakkourheilun hyväksi. Lisäksi vuoden tulokkaana 2017 kokouksessa palkittiin Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry. Perusteluina valinnalle on määrätietoinen työ valjakkourheilun ja -urheilijoiden hyväksi. Jäsenseurojen edustus oli suunnilleen samansuuruinen kuin edellisinäkin vuosina. Edustettuina oli 10 seuraa ja näillä käytettävissään yhteensä 50 ääntä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Kempe ja sihteeriksi Niina Konttaniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Mäkiaho ja Jukka-Pekka Ahonen ja äänten laskijoiksi Teemu Kaivola ja Pasi Heinonen.

Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2016 vuosikertomus kokouksessa esitetyin korjauksin sekä tilinpäätös. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma esiteltiin myös ja hyväksyttiin kokouksessa esitetyin muutoksin.

Jäsenmaksujen suuruus säilyy ennallaan. Vuoden 2018 perusjäsenmaksu on 60 €, minkä lisäksi seura maksaa jokaisesta lisenssiurheilijastaan 5 €. Jäsenmaksun suuruus on kuitenkin edelleen korkeintaan 300 €.

Lisenssit pysyvät ennallaan kaudella 2017 – 2018. Vakuutuksellisen lajilisenssin hinta on 64,00 €. Lajilisenssin hinta ilman vakuutusta on 40,00 €. Alle 20-vuotiaan vakuutuksellisen lajilisenssin hinta on 46,00 €. Vakuutuksen osuus lajilisenssin hinnasta on 23,78 € vakuutuskaudella 1.9.2017 – 31.8.2018. Vakuutuksellisen harrastuslisenssin hinta on 46,00 €. Harrastuslisenssin hinta ilman vakuutusta on 22,00 €. Vakuutuksen osuus harrastuslisenssin hinnasta on 23,78 € vakuutuskaudella 1.9.2017 – 31.8.2018. Kilpailukohtaisen vakuutuksen maksu pidetään ennallaan 10 € / kilpailu / henkilö. Liiton toimihenkilöiden ja SM-kilpailutuomareiden matkakulukorvaukset pidetään ennallaan. Korvaus on molemmille 0,27 € / km.

Liiton puheenjohtajaksi valittiin Timo Mäkiaho Jämsästä  ja varapuheenjohtajaksi Jukka-Pekka Ahonen Lohjalta. Puheenjohtajaksi esitettiin Timo Mäkiahoa ja Jukka-Pekka Ahosta ja varapuheenjohtajaksi Jukka-Pekka Ahosta. Hallituspaikkoja oli yhteensä jaossa kuusi ja lisäksi Pekka Mertala ja Jonna Henttinen ilmoittivat luopuvansa hallituspaikastaan. Valjakkoajojaostosta erovuorossa olivat Mervi Saviranta ja Juha Hyvönen ja koska paikastaan luopuvat edustivat myös ajojaostoa, koko valjakkoajojaosto uusiutui. Valjakkoajojaostoon esitettiin Janne Härköstä, Teemu Kaivolaa, Kaisu Salmista ja Heidi Ahlforsia. Valjakkoajon edustajiksi hallitukseen valittiin äänestyksen perusteella kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2019 (2 vuotta) Teemu Kaivola ja Heidi Ahlfors ja kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2018 (1 vuosi) Kaisu Salminen ja Janne Härkönen.

Valjakkohiihtojaostosta erovuorossa olivat Tanja Ignatius ja Kaisu Salminen. Jaostoon esitettiin Tanja Ignatiusta ja Kauko Ruokolaista. Valjakkohiihdon edustajiksi hallitukseen valittiin kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2019 (2 vuotta) Tanja Ignatius ja Kauko Ruokolainen.

Sulan maan lajeista erovuorossa olivat Annaleena Ylitalo ja Kauko Ruokolainen. Jaostoon esitettiin Annaleena Ylitaloa ja Vuokko Puurusta. Sulanmaan edustajaksi hallitukseen valittiin äänestyksen perusteella kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2018 (2 vuotta) Annaleena Ylitalo ja Vuokko Puurunen.

Liiton tilintarkastajiksi valittiin KHT Juhani Loukusa ja Riitta Kempe ja varatilintarkastajiksi KHT Nexia Yhteisö ja Kosti Salminen.

Sääntömuutosesityksinä käsiteltiin Carelian Eastpoint ry:n ja Arktiset Vetokoirat ry:n esitykset kansallisiin sääntöihin. Carelian Eastpoint esitti vanhan CUP-pistelaskuohjeen lisäämistä esimerkkinä kansallisten sääntöjen kohtaan 1.4. VUL:n hallituksen esitys oli että säännöt tulee pitää mahdollisimman selkeinä ja yksinkertaisina eikä lisäystä tulisi tehdä. Sen sijaan esimerkin pistelaskusta voisi lisätä kilpailujen järjestämisohjeeseen. Äänestyksen jälkeen päätökseksi tuli että sääntöihin ei tehdä muutosta vaan esimerkki lisätään kilpailujen järjestämisohjeeseen.

Arktiset Vetokoirat ry esitti muutosta kansallisten sääntöjen kohtaan 4.2 ja sinne lisäystä, jonka mukaan suomenmestaruusluokaksi voitaisiin erottaa rekisteröidyillä arktisilla koirilla/valjakoilla kilpailevien RNB-luokka. Suomenmestaruusmitalit jaettaisiin RNB-luokan osallistujille, jos sekä yleisen luokan, että RNB-luokan osallistujia olisi molempia vähintään viisi (5) ensimmäisessä lähdössä. Muissa tapauksissa RNB-luokat tulisi yhdistää yleiseen luokkaan. Mikäli RNB1- ja RNB2 -luokkiin osallistuvia olisi vähintään viisi (5) kumpaakin, myös ko. luokat voitaisiin erottaa.

VUL:n hallituksen esitys asiaan oli, että RNB-luokat rajattaisiin koskemaan vain 4-, 6- ja 8-koiran kärryluokkia. Alaskanmalamuuttiyhdistyksen esitys oli että RNB-arvo lisättäisiin kaikkiin muihin sulanmaan SM-luokkiin paitsi koirajuoksu- ja koirapyöräilyluokkiin. Suomalaisen siperianhuskyseuran esitys oli että sääntömuutosesitys hylätään ja palautetaan takaisin valmisteluun. Ennen äänestysten aloittamista AVEK veti esityksensä pois. Kahden äänestyksen jälkeen päätökseksi tuli SHS:n esitys eli sääntömuutosesitys hylättiin ja kansalliset säännöt pidetään nykyisellään.

VUL:n hallitus esitti lisäksi muutosta liiton toimintasääntöjen kohtaan 9. Kohta: ”Kutsu sääntömääräiseen ja ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjeellisenä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun.” muutetaan muotoon: ”Kutsu sääntömääräiseen ja ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjeellisenä tai sähköpostin välityksellä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun.” Muutos hyväksyttiin ja muutoksen myötä vuosikokousmateriaali pystytään jatkossa toimittamaan seuroille sähköisenä.

Vuoden tulokas 2017

Seuroilla on ensi sunnuntaihin, 12.3., saakka aikaa ehdottaa vuoden tulokasta omien harrastajiensa joukosta. Vuoden tulokas on tällä kaudella tai muuten vastikään valjakkourheilun aloittanut harrastaja, joka on noussut positiivisesti esiin kuluneen kauden aikana. Laittakaa esitykset perusteluineen tulemaan liiton toimistolle toimisto (at) vul.fi. Hallitus käsittelee asiaa ensi viikon kokouksessaan ja vuoden tulokas julkistetaan liittokokouksessa Jyväskylässä 9.4.

B-maajoukkuevalinnat 2017

Keväällä 2017 kun nimetään B-maajoukkueurheilijat (sula maa ja talvilajit), niin maajoukkuepaikan saa ja joukkue julkaistaan vasta, kun maajoukkuesopimukset on lähetetty ja niiden palautusaika on kulunut umpeen. Maajoukkuepaikan saa allekirjoittamalla maajoukkuesopimuksen ja palauttamalla sen allekirjoitettuna liiton toimistoon määräpäivään mennessä. Kriteerit B-maajoukkuevalintoihin pidetään ennallaan.

Valjakkourheilun talvilajien MM-kilpailut, Haliburton, Ontario Canada 24.1. – 1.2.2017

TULOKSIA LÖYTYY TÄÄLTÄ

Sunnuntai 29.1. kuudes kilpailupäivä ja suomalaisten päätöspäivä

Maija Nivalalle MM-kultaa ja Vesa-Pekka Jurvelinille MM-hopeaa!!

Sunnuntaina ohjelmassa olivat pulkkaluokat ja viesti. Maija Nivala viimeisteli onnistuneen MM-kilpailu-urakkansa ja voitti naisten pulkkahiihdon maailmanmestaruuden reilun puolen minuutin erolla toiseksi tulleeseen Norjan Solveig K. Aasebyhyn. Miesten pulkkaluokassa Vesa-Pekka Jurvelin saavutti MM-hopeaa häviten kilpailun voittaneelle Ruotsin John Erikssonille reilut 21 sekuntia. Naisten luokan kolmas oli Norjan Karoline Conradi Öksnevad. Kati Mansikkasalo-Jurvelin ja Marika Tiiperi eivät startanneet pulkkaluokkaan.  Miesten pulkkaluokan kolmas oli Norjan Yngve Hoel. Teemu Lojamo oli kuudes reilut viisi minuuttia kärjen takana.

Suomen joukkue osallistuu sunnuntaina myös viestikilpailuun. Suomen sijoitus viestissä oli 9. Voiton vei Norjan ykkösjoukkue, toiseksi sijoittui Tsekki ja kolmas oli Ruotsin ykkösjoukkue. Maija Nivala hiihti yhden koiran osuuden, Marika Tiiperi kahden koiran osuuden ja Niina Forsblom ajoi valjakko-osuuden.

”Viimeinen ilta alkaa olemaan paketissa täällä Kanadanmaalla.. Ilta päättyi vielä kertaalleen kuultuun Maamme -lauluun, joka olikin kaiken kaikkiaan kuudes koko kisojen aikana.. Maija siis hiihti Rion kanssa naisten pulkan maailmanmestariksi ennen Norjan Solveig Kristiansen Aasebya ja Karoline Conradi Oksnevadia.. Miesten pulkassa Veskulle tuli ns. tilastotappio Ruotsin John Eriksonin ottaessa mestaruuden n. 22 sekunnin erolla. Kolmanneksi Norjan Yngve Hoel..
Mutta!! Summa summaarum.. Talvilajien maailmanmestaruuskilpailut Kanadan Haliburtonissa 2017 on nyt meidän kohdalta loppu.. Tuloksestahan ei voi olla muuta kuin ylitsevuotavan ylpeä. Kokonaismitalisaldo Suomeen oli siis kuusi kultaa ja yksi hopea sekä joukko pistesijoja.. Kati hiihti yhden koiran hiihdossa neljänneksi ja yhdistetyssä viidennneksi. Mitali jäi ensimmäisessä noin kahdenkymmenen sekunnin ja toisessa n. parin sekunnin päähän. Marikalla oli vähän huonoa tuuriakin kun vetovyö meni rikki ja suksi ei vain nyt sattunut olemaan syönnillään.. ns. pöljäpäivä puuttui.. Teemuakin haittasi.. voisko sanoa paska juttu.. kun heti seuraavana päivänä saapumisen jälkeen iski vatsatauti ja heti perään infektio keuhkoihin niin paras terä oli jotakuinkin poissa mutta hienosti Teemu kuitenkin suoriutui kahdenkoiran hiihdossa viidenneksi.. Yhdistetyssä huono onni vaivasi taas ja pulkan jumiutuminen kaistojen välissä olevaan lumivalliin sai ajatukset siirtymään pulkkaluokkaan ja Rexin voimien säästämiseen.. Pulkassa sairastelu konkretisoitui voimien loppumiseen mutta upeasti kuitenkin kuudes..
Neljän koiran ajossa Niina ajoi todella kovatasoissa kilpailussa upeasti sijalle seitsemän. Nelosen kilpailussa voittajan ja toiseksi tulleen ajajan ero oli VAIN 0,15 sekuntia.. Niinan ennakkoon pelkäämä nelosen massa-startti sujui hienosti puhtaalla ja varmalla ajolla niin ikään sijalle seitsemän…
Kiitos koko joukkueelle näistä parista viikosta Kanadassa. Rankkaa on ollut ja kotiin on jo kova ikävä mutta hienoja kokemuksia on taas sielun syövereissä roppakaupalla.. paljon naurua, jonkun verran kiukuttelua, vanhoja ystäviä ja uusia tuttuja.. Niistä on hyvät kilpailut tehty.. Kiitos kannustajille ja mukana eläjille..
Team Finland, signing out!!!”

Lauantai 28.1. viides kilpailupäivä

Miesten yhdistetyn kilpailussa voiton vei Suomen Vesa-Pekka Jurvelin! Mitali oli Veskun 11. MM-kulta ja Redi-koiran 8. MM-kulta. Kilpailun toinen oli Norjan Yngve Hoel, joka jäi Veskulle puoli minuuttia. Kolmas oli Ruotsin John Eriksson, joka jäi Veskulle 46 sekuntia. Suomen Teemu Lojamon matka sai tylyn käänteen kun parivaljakko ajautui penkkaan pulkkaosuudella. Varusteiden kasaaminen ja uusi lähtö veivät aikaa niin paljon että vaikka Teemu nosti sijoitustaan lopulla pulkkaosuudella, hän päätti keskeyttää vaihtoon ja jättää koiran voimavarat sunnuntain pulkkakilpailuun.

Naisten yhdistetyn kilpailun voitti Maija Nivala! Mitali oli Maijan toinen ja Suomen viides MM-kulta näissä kilpailuissa! Toinen oli Norjan Solveig K. Aaseby, kolmas Norjan Oda Foss Almqvist, neljäs Norjan Karoline Conradi Öksnevad ja viides Suomen Kati Mansikkasalo-Jurvelin. Kaikki sijat 2-4 mahtuivat alle 3 sekuntiin, joten Kati hävisi hopeamitalin vain alle kolmen sekunnin erolla! Marika Tiiperi ei startannut.

Lauantaina ajettiin myös valjakkoajon neljän koira sprinttiluokan yhteislähtökilpailu, jossa Suomen Niina Forsblom sijoittui arvokilpailujen ensikertalaisena hienosti seitsemänneksi. Kilpailun voiton vei Norjan Eira Aaseby, toinen oli Ruotsin Elin Björk ja kolmas Ranskan Quentin Soulier. Niinan ero voittajaan oli vajaa 35 sekuntia.

Perjantai 27.1. neljäs kilpailupäivä

Vesa-Pekka Jurvelinille kilpailujen toinen MM-kulta kahden koiran koirahiihdossa Batmanin ja Speedyn kanssa!!

Kilpailun toinen oli Tsekin Michal Zeisenk reilun 11 sekuntia Veskua hitaampana ja kolmas Norjan Yngve Hoel 1.50 voitajalle jääneenä. Teemu Lojamo nosti sijoitustaan pykälällä ja oli lopputuloksissa viides 6.03 voittajalle jääneenä.

Naisten sarjassa Marika Tiiperi oli 8. 6.49 voittajalle jääneenä. Naisten kilpailun voitti Norjan Solveig K.  Aaseby, toinen oli Ruotsin Angelica Saur reilun 43 sekuntia voittajaa hitaampana ja kolmas Anne Marte Lövstuen reilun kolme minuuttia voittajaa hitaampana.

”Kilpailupäivä 4 ja kolmas maailmanmestaruus Suomeen!!! Vesku, Speedy ja Batman voittivat kahdenkoiran hiidossa 11 sekunnin erolla tsekin Michael Zenisekin. Norjaan Yngve Hoelille pronssia.. Teemu hiihti hienon hiihdon (spesiaali suksiparilla) parantaen eilistä aikaansa parilla minuutilla ja nostaen sijoituksensa viidenneksi.. Marikalla suksi oli syönnillään mutta ikävä kyllä vähän väärään suuntaan ja tappiota tuli yhden pykälän verran..
JJ:kin pääsi oiken oikeisiin hommiin kun päätettiin jättää virallinen protesti huomisen yhdistetyn radasta.. Puolet n. 7km lenkistä on sellaista yksin hiihdettävää baanaa jolla ohittaminen on käytännössä mahdotonta mutta tuomari kolleegio hylkäsi protestin perusteena että parempaa vain ei ole tarjolla.. Pulkkaluokkaan kuitenkin saatiin sitten vähän hyvää kun Hiihtoluokkien tuomari kysyi ”onko toiveita pulkkluokan suhteen” johon mielipiteen annettuani, nyökkäsi ja iski silmää.. joten ruotsalaisten toive pulkan reitistä ei nyt sitten toteutunutkaan.. Huomenna siis Yhdistetty ja Nelosen massa-startti joten koko joukkue on ns.”lauteilla”.. Illalla kahdenkoiran hiihdon, yhdistetyn ja 4:sen massa-startin palkintojen jako ja Mushers Dinner.. Hei huomiseen toivottelee JJ-Jukka!!”

Torstai 26.1. kolmas kilpailupäivä

Miesten kahden koiran koirahiihdossa Vesa-Pekka Jurvelin johtaa Batmanin & Speedyn kanssa ensimmäisen päivän jälkeen. Toisena on Tsekin Michal Zenisek 14 sek perässä ja kolmantena Norjan Yngve Hoel 41 sek Veskusta. Teemu Lojamo on kuudentena ensimmäisen päivän jälkeen.

Naisten kilpailussa Marika Tiiperi on seitsemäntenä 2.43 kärkeä perässä. Maija Nivala ei startannut. Naisten kilpailua johtaa Ruotsin Angelica Saur, toisena on Norja Solveig K. Aaseby ja kolmantena Ruotsin Marie Molander.

Torstain yhden koiran koirahiihdon palkitojen jako:

Keskiviikko 25.1. toinen kilpailupäivä

Tänään suomalaisista kilpailemassa oli vain Niina Frosblom joka ajoi nelosen sprintin toisen päivän kilpailun. Niinan loppusijoitus oli 7. 1.53 kärkeä perässä. Kilpailun voitti Norjan Lena Boysen Hillestad, toinen oli tsekin Jiří Mencák ja kolmas Ruotsin Elin Björk. Kilpailu käytiin aamun protestoinnin jälkeen väliaikalähtönä takaa-ajolähdön sijaan.

Tiistai 24.1. ensimmäinen kilpailupäivä

Naisten yhden koiran koirahiihdosta Maija Nivalalle kultaa!!
Kati Mansikkasalo-Jurvelin 4. ja Marika Tiiperi 11.
Toinen luokassa oli Norjan Solveig K. Aaseby ja kolmas Ruotsin Angelica Saur. Kaikki neljä kärkinaista mahtuivat 50 sekunnin sisään. Solveig hävisi Maijalle vain 14 sekuntia, joten kamppailu kirkkaimmista mitaleista on ollut tiukkaa.

Vesa-Pekka Jurvelinille MM-kultaa yhden koiran koirahiihdossa!!!
Toisena Norjan Yngve Hoel ja kolmantena Tsekin Michal Zenisek. Teemu Lojamo ei startannut vielä flunssan vuoksi.
Miesten kilpailussa kahden kirkkaimman mitalin välinen taistelu on ollut tiukka. Yngve hävisi Vesa-Pekalle vain 23 sekuntia. Kolmanneksi tullut tsekkiläinen jäi voittajalle puolitoista minuuttia.

Niina Forsblom on ensimmäisen päivän jälkeen seitsemäntenä vajaan minuutin kärjestä.

”Hyvin menee, tuomaritkin nauraa.. Super aloitus näille kisoille koko joukkueelta. Tuplakultaa miesten ja naisten koirahiihdosta!! Onnea Vesa-Pekka ja Maija ja hienosti komppasivat Kati neljännellä sijallaan ja Marika 11. sijalla.. Niina lähtee huomiseen nelosen takaa-ajo lähtöön sijalta seitsemän joten kaikki on vielä nelosissa täysin auki.. Takaa-ajo voi olla yllätyksiä täynnä..” Täältä tähän JJ-Jukka

Ensitunnelmia Kanadasta – joukkueenjohtaja Jukka Ihalainen

Ensimmäinen päivä Kanadan maalla.. Matka ei mennyt ihan niin kuin ”Strömsöössä”.. Helsingissä kaikki self checking -koneet oli jumissa ja ruuhka ja kireä tiskihenkilökunta ei ehkä ollut paras lähtö aamuun.. No Amsterdamiin pääsin mutta 4,5h koneen vaihto muuttui melkein kahdeksan tunnin odotteluksi teknisten ongelmien takia. Koneeseen pääsyn jälkeen kävi selväksi että kone oli ns. fully booked ja vierustovereiksi oli valikoitunut herraseuraa joista minä olin se kaikkein pienin.. Eli seitsemän ja puoli tuntia oli melko tiivis ja lämmin tunnelma.. Torontoon kuitenkin päästiin ja ilman ongelmia passi- ja tullitarkastuksen jälkeen auton hakuun.. Hertzin konttorissa selvisi että varaamaani ”standard” autoluokkaa ei jostain kumman syystä ollutkaan saatavilla, joten nyt ajellaan nelivetoisella uuden karhealla Mazdalla.. Ei huono!! Siitä hotellin ja nukkumaan. Noin kello 03.00 pääkoppa oli sitä mieltä että aika herätä olihan kello suomessa jo kymmenen aamulla.. Nyt odotellaan loppujoukketta saapuvaksi niin päästään lähtemään kohti kisapaikkaa. Maija on vielä USA:n puolella ja saapuu majoitukseen huomenna iltapäivällä ja Kati, Vesku, Marika, Teemu ja Niina ovat lentämässä Atlantin yli. Mä lähden etsimään pre-paid liittymää niin saadaan yhteydet kuntoon… Täältä tällä kertaa tähän JJ Jukka

IFSS:n MM-kisasivusto

Facebookissa Valjakkourheilumaajoukkue ja kannustajat

Suomalaisten aikataulu:

Tiistaina 24.1.
SM1 miehet Teemu Lojamo ja Vesa- Pekka Jurvelin
SW1 Maija Nivala, Marika Tiiperi ja Kati Mansikkasalo- Jurvelin
SP4 (1. päivä) Niina Forsblom

Keskiviikko 25.1.
SP4 (2. päivä) Niina Forsblom

Torstai 26.1.
SM2 (1. päivä) Teemu Lojamo ja Vesa-Pekka Jurvelin
SW2 (1. päivä) Maija Nivala ja Marika Tiiperi

Perjantai 27.1.
SM2 (2. päivä) Teemu Lojamo ja Vesa-Pekka Jurvelin
SW2 (2. päivä) Maija Nivala ja Marika Tiiperi

Lauantai 28.1.
CM Teemu Lojamo ja Vesa-Pekka Jurvelin
CW naiset Maija Nivala, Marika Tiiperi ja Kati Mansikkasalo-Jurvelin
SP4 massalähtö Niina Forsblom

Sunnuntai 29.1.
Pulkka miehet Teemu Lojamo ja Vesa-Pekka Jurvelin
Pulkka naiset Maija Nivala, Marika Tiiperi ja Kati Mansikkasalo-Jurvelin
Viesti = yhden koiran koirahiihto, kahden koiran koirahiihto ja SP4

Osallistujalistat löytyvät täältä

Kilpailijoiden kuulumisia löytyy:

”Etelän hetelmät” Niina ja Teemu päivittelee tarinoitaan seuraavissa viestimissä:
Videopäiväkirjat löytyvät täältä
Instagram: @ciricirinsleddogteam, erityisesti #ccwaytocanadawc

”Pohjosen porukan”, Marika, Kati, Vesku, Maija, edesottamuksia kisojen aikana voi lukea vaikka täältä:
Facebookissa Arctic Sleddog Team tai tiimin nettisivuilta tai instagramista @arcticsleddogteam
Pariskunta Vesa-Pekka Jurvelin ja Kati Mansikkasalo-Jurvelin voi kuulumisia katsella:
Facebookissa Team Jurvelin tai nettisivuilta tai instagramissa @teamjurvelin