Koirien vienti ja tuonti

Eläinten tuonti- ja vientivaatimukset Eviran sivuilla:

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti+ja+vienti/

HUOMIOIKAA ETTÄ TEIDÄN TULEE AINA ENNEN MATKUSTAMISTA TARKISTAA KUNKIN KOHDEMAAN AJANTASAISET VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET!

Ohjeistuksia koirien vientiin ja tuontiin liittyen. Laadittu 6.12.2017.

Koirien tuonti Suomeen:

Koirien tuonti EU-alueen sisältä ja lisäksi seuraavista maista:
Andorrasta, Färsaarilta, Gibraltarilta, Grönlannista, Islannista, Liechtensteinista, Monacosta, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanista.

1. Tunnistusmerkitseminen
Eläimen on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla. Tatuointi hyväksytään tunnistusmerkintänä, jos  tatuointi on tehty ennen 3.7.2011 ja eläimellä tulee olla todistus, että tatuointi on tehty ennen ko. päivämäärää.

Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista.

2. Raivotautirokotus
Raivotautirokotus tulee antaa ja tarvittaessa uusia rokotteen valmistaneen laboratorion suositusten mukaisesti. Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista. Rokotus on annettava vähintään 21 vrk ennen tuontia. Uusintarokotuksessa ei vaadita 21 vrk:n varoaikaa, jos rokotus on annettu ennen edellisen rokotuksen
voimassaolon päättymistä.

3. Ekinokokkimadotus
Lääkitys on asianmukainen annos pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää, koiralle hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Se annetaan Suomen ulkopuolisessa maassa 1-5 vrk ennen maahantuloa.

Vaihtoehtoisesti EU-maista tai niihin verrattavista maista tuotaessa, koira voi käyttää 28 vrk:n sääntöä. Lemmikki pitää lääkitä ennen matkaa vähintään kaksi kertaa enintään 28 vrk:n välein EU-maassa tai EU-maihin verrattavissa maissa ja sen jälkeen käsittely toistetaan säännöllisesti enintään 28 vrk:n välein niin kauan kuin edestakaisin matkustelua kestää. Viimeinen loislääkitys tulee tehdä Suomessa matkustelun päätyttyä.

Jos koira käyttää 28 vrk:n sääntöä, siitä merkitään maininta lemmikkieläinpassiin ekinokokkikäsittely-kohtaan. Maininta kirjataan suomeksi tai ruotsiksi ja englanniksi. Jos passin sivut tulevat täyteen, koiralle myönnetään uusi passi. Matkoilla kannattaa kuljettaa mukana sekä uutta että vanhaa passia.

Ekinokokkilääkitystä ei vaadita, kun koira tulee suoraan Suomeen Norjasta, UK:sta, Irlannista tai Maltalta.

4. Lemmikkieläinpassi
Eläimen mukana on oltava lemmikkieläinpassi, jossa on eläimen tunnistusta koskevat tiedot sekä eläinlääkärin tekemä merkintä voimassa olevasta raivotautirokotuksesta sekä tarvittaessa kliinisestä tutkimuksesta ja ekinokokkoosilääkityksestä

5. Omistaja tai valtuutettu henkilö
Jos koiraa kuljettaa muu, kuin omistaja tulee ko. henkilöllä olla omistaja kirjallinen valtuutus kuljettaa lemmikkiä.

6. Eläinten enimmäismäärä
Omistajalla tai valtuutetulla henkilöllä saa olla mukana enintään viisi koiraa, muuten kuljetus katsotaan kaupalliseksi siirroksi. Enimmäismäärä saa olla suurempi kuin viisi, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Matkan tarkoituksena täytyy silloin olla osallistuminen kilpailuihin, näyttelyihin, urheilutapahtumiin tai tällaisiin tapahtumiin liittyvään koulutukseen. Omistajalla täytyy olla mukana asiakirjatodiste tapahtumasta ja eläinten on oltava yli kuuden kuukauden ikäisiä.

Koirien vienti Suomesta muihin EU-maihin, Norjaan ja Sveitsiin:

1. Tunnistusmerkintä
2. Raivotautirokotus 21 vrk rokotuksesta
3. Lemmikkieläinpassi

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen tarkastuksia jäsenmaiden välisillä rajoilla. Omistajalla on tällöin velvollisuus pyynnöstä esittää vaaditut asiakirjat ja eläin.

Matkustettaessa eläimen kanssa tulee selvittää kunkin kohdemaan maahantulosäännökset ja lisäksi kaikkien kauttakulkumaiden maahantulosäännökset. Niistä saa tietoa esim. Evirasta vienti.lemmikit@evira.fi  Tuontiehtoja voi kysellä myös määränpäämaiden edustustoista.

Koirien vienti Suomesta EU:n ulkopioliseen maahan:

Jotta kohdemaan viranomainen voi tuonnin yhteydessä vakuuttua, että tuotava lemmikki täyttää asetetut vaatimukset, on lemmikin mukana oltava lähes poikkeuksetta eläimen terveyttä koskeva todistus. Todistus voi olla vapaamuotoinen tai tarkkaan kohdemaan määrittelemän mallin mukainen. Todistuksen myöntäjä voi kohdemaan vaatimuksista riippuen olla virkaeläinlääkäri tai yksityinen eläinlääkäri. HUOM! Virallisen todistuksen
myöntää aina kunnan- tai kaupungineläinlääkäri.

Selvitä tarvitseeko eläin merkitä TRACES -järjestelmään ja milloin pitää olla eläimen terveystodistus annettuna 48 h ennen maahatuloa.

Esimerkiksi Ruotsiin matkustettaessa tulee koirien maahantulo ilmoittaa Ruotsin viranomaisille ennen rajan ylittämistä.

Lisää tietoa lemmikkieläinten viennistä EU:n ulkopuolelle löytyy
https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/lemmikit/

Tulo Suomeen EU:n ulkopuolisesta maasta:

1. Tunnistusmerkintä
2. Raivotautirokotus 21 vrk rokotuksesta (osassa maista vaaditaan Rabies vasta-ainemääritys)
3. Lemmikkieläinpassi
4. Ekinokokkimadotus
5. EU-mallinen terveystodistus

Lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen palveluksessa olevan virkaeläinlääkärin tulee myöntää lemmikille EU-mallinen terveystodistus (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/561, tyhjä malli sivun alalaidan linkeissä)
Terveystodistus on voimassa 10 päivää ja se voidaan myöntää vasta sitten, kun kaikki toimenpiteet on suoritettu
EU:sta lähtöisin olevalla eläimellä EU-lemmikkieläinpassi voi korvata EU-mallisen terveystodistuksen, mikäli paluun edellytyksen täyttyivät ennen lähtöä ja ovat voimassa paluun aikana, eli esimerkiksi maaluettelon ulkopuoliseen maahan mentäessä lemmikkieläimellä oli jo raivotautivasta-ainetutkimustulos merkittynä lemmikkipassiin
ennen lähtöä ja EU:ssa annettu raivotautirokotus on voimassa.

Heisimatolääkitys on ainoa merkintä, minkä muu kuin EU-eläinlääkäri voi tehdä EU-lemmikkipassiin.

6. Omistajan vakuutus
Omistajan tulee  allekirjoittaa vakuutus terveystodistuksen osassa 3, että eläintä ei siirretä luovutettavaksi tai myytäväksi EU:n alueella.

7. Alkuperäiset rokotuskirjat
tai niiden oikeaksi todistetut kopiot tulee pitää mukana (esimerkiksi muun kuin EU-maan lemmikkieläinpassi)

8. Saapuminen ja tarkastaminen
Lemmikki ja lemmikin asiakirjat tulee esittää tarkastettavaksi hyväksytyssä saapumispaikassa http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm
ensimmäisessä jäsenvaltiossa, johon lemmikki saapuu EU:n alueella.
Mikäli ensimmäinen EU-jäsenvaltio, mihin lemmikki saapuu, on Suomi, omistajan tai omistajan edustajan on valittava punainen linja Tullissa ja esitettävä ne asiakirjoineen Tullille tarkastettavaksi yhdessä seuraavista hyväksytyistä saapumispaikoista:

Lentoteitse – Helsinki-Vantaan lentoasema

Maanteitse tai rautateitse – Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Raja-Jooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala, Vartius

Meriteitse ja Saimaan kanavan kautta – Helsinki, Hamina, Nuijamaa, Hanko, Inkoo, Kotka, Loviisa, Maarianhamina, Porvoo, Turku

EU:ssa saa matkustaa terveystodistuksella 4kk ajan – kansallisten lisävaatimusten täytyttävä.

Kertokaa Tullille, mikäli aiotte matkustaa johonkin muuhun EU-maahan, jotta terveystodistus leimataan. Siirron jälkeen leimattu terveystodistus on voimassa 4kk ajan. Tällöin terveystodistuksella voi matkustaa EU:n alueella. Jos lemmikki kuljetetaan johonkin muuhun EU-maahan, tarkistakaa muiden EU-maiden kansalliset lisävaatimukset suoraan kyseisestä EU-maasta https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/ms-websites_en ennen lähtöä.
Mikäli tarkoituksena on jäädä lemmikin kanssa tämän ajan jälkeen asumaan EU-alueelle, voi EU-lemmikkipassin hakea lemmikille EU:ssa laillistetulta eläinlääkäriltä. Esittäkää eläinlääkärille EU-mallinen terveystodistus.

Muita vaatimuksia
Omistajan tulee varmistaa ennen siirtoa kohdistuuko lähtömaahan EU:n suojapäätöksiä
http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/komission-suojapaatokset/eu-ulkopuolinen .

Jos omistaja ei itse siirrä lemmikkiään, omistajan tulee valtuuttaa lemmikin saattaja vapaamuotoisella kirjallisella valtakirjalla siirtämään lemmikin omistajan puolesta. Huomioi, että lemmikin siirron tulee johtua omistajan matkustamisesta. Esimerkiksi silloin, kun omistajan täytyy muuttaa, mutta lemmikille ei ole saatu lentolippua samalle lennolle, voi omistaja valtuuttaa jonkun muun siirtämään lemmikkinsä.

Jos omistaja tai omistajan valtuuttama henkilö matkustaa lemmikin kanssa eri aikaan, hänen on esitettävä tarkastuskortti tai lentolippu matkustamisestaan, jonka on ajoituttava viiden päivän sisään lemmikin siirrosta.

Jos lemmikkejä siirretään yli 5 samalla kertaa, tulee esittää todisteita osallistumisesta kilpailuihin, näyttelyihin tai valmennukseen. Lemmikkien tulee olla yli 6kk ikäisiä.
Jos lemmikki kuljetetaan jonkun muun, yllä mainitussa maaluettelossa olevan maan läpi, vaaditaan vakuutus, että kuljetuksen aikana lemmikki on pidetty suljettuna kuljetusvälineeseen tai kansainvälisen lentokentän alueella ja ettei se ole joutunut
kosketuksiin raivotaudille alttiiden eläinten kanssa. (Asetus 577/2013/EU liite I 2. osa).

EU:n ulkopuolisista maista tuotaville eläimille tulee aina suorittaa eläinlääkinnällinen rajatarkastus ensimmäisessä EU-maassa, johon eläin saapuu matkustajan mukana ei-kaupallisesti siirrettävät omat lemmikit  tulli tarkastaa osana tullivalvontaa siihen hyväksytyillä rajanylityspaikoilla.

Lisätietoja: kolmasmaa@evira.fi