Maajoukkueet

Maajoukkuevalinnat ja infoa maajoukkueurheilijoille

Hallitus nimeää B-maajoukkueen rungon edellisen kauden näyttöjen (KV ja SM) perusteella keväällä kauden päätyttyä. Näillä urheilijoilla on oikeus osallistua EM- ja MM-kilpailuihin, jos maakiintiöt sen sallivat. A-maajoukkue valitaan myöhemmin ennen arvokilpailuja kauden näyttöjen (katsastus ja SM) perusteella. Näytöt tulee antaa siinä luokassa, johon on pyrkimässä arvokilpailuihin.

Niihin arvokilpailuluokkiin, joissa ei ole SM-arvoa, näytöt tulee antaa SM-kilpailuissa aikuisten SM-luokassa tai junioreiden kyseisen luokan kansallisessa sarjassa ja saavutettuja tuloksia verrataan kansalliseen/kansainväliseen tasoon. Valinnat maajoukkueeseen tehdään näiden tulosten sekä edellisen kauden näyttöjen (kansalliset/kv) pohjalta.

B-maajoukkuepaikka varmistetaan allekirjoittamalla maajoukkuesopimus ja 1.9.2018 alkaen urheilijalla on oltava myös suoritettuna SUEK:n laatima antidoping-verkkokurssi, josta tietoa alla:

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on avannut internetsivuilleen uuden Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen. Sen avulla urheilijat ja heidän tukijoukkonsa voivat helposti oppia uutta ja varmistaa tietonsa antidopingasioista.

Verkkokoulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin.Verkkokoulutus mahdollistaa paikkaan ja aikaan sitomattoman antidopingkoulutuksen, koska jokaisella urheilijalla on oikeus saada antidopingtietoa ja -koulutusta. Puhtaan urheilun ja reilun pelin edistäminen on myös jokaisen toimijan velvollisuus.

Puhtaasti paras -verkkokoulutukseen kuuluu seitsemän moduulia, joissa on tietoa antidopingasioista. Kunkin moduulin suorittamiseen kuluu 3-4 minuuttia. Moduuleissa on videoita ja harjoituksia. Kun urheilija on suorittanut kaikki moduulit, hän saa koulutuksesta sähköpostitse diplomin. (HUOM!! Säilytä tämä diplomi!!)

Lajiliitot ja oppilaitokset pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan. Se tukee ja täydentää jo olemassa olevia koulutusmalleja eikä ole tarkoitettu korvaamaan perinteisiä koulutustapoja. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi varmistamaan kisoihin lähtevän joukkueen tietämys antidopingasioista tai sitä voidaan käyttää osana valmentajakoulutusta.

TÄSTÄ LINKISTÄ VERKKOKOULUTUKSEEN

Maajoukkue Åsarnan talvilajien MM-kilpailuihin 2020
Maajoukkue Nybron sulanmaan lajien MM-kilpailuihin 2019
Maajoukkueurheilijasopimus 2019 – 2020
Maajoukkue Bessansen talvilajien MM-kilpailuihin 2019
Maajoukkue Nybron sulanmaan lajien EM-kilpailiuhin 2018
B-maajoukkue 2018-2019
B-maajoukkue 2017-2018
A-maajoukkue talvilajit 2017
A-maajoukkue sulanmaan lajit 2016
B-maajoukkue 2016-17
Talvilajien EM-maajoukkue 2016.pdf
A-maajoukkue sulanmaan lajit 2015.pdf
B-maajoukkue 2015-16.pdf
B-Maajoukkue talvi 2014.pdf
A-maajoukkue talvilajit 2015.pdf
A-maajoukkue sulanmaan lajit 2014.pdf
B-maajoukkue 2014-15.pdf
Talvilajien EM-maajoukkue 2014.pdf
Sulanmaan A-maajoukkue 2013.pdf
Sulanmaan B-Maajoukkue.pdf
Joukkueenjohtajan tehtävät.pdf