OKM ja Olympiakomitea

Suomen Olympiakomitea

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.

MISSIOMME Liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen

VISIOMME Maailman liikkuvin ja Pohjoismaiden menestyvin urheilukansa

ARVOMME Yhdessä | Ilolla | Kunnioittavasti | Vastuullisesti | Erinomaisesti

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/suomen-olympiakomitea-ry/

Opetus- ja kulttuuriministeriö =OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa liikunnan ja urheilun edellytysten luomisesta valtionhallinnossa sekä liikuntapolitiikan yhteensovittamisesta ja kehittämisestä. Työtä tehdään yhdessä eri toimialojen kanssa.

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto saa avustuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

https://minedu.fi/liikunta