IFSS:n uutiskirje kesäkuu 2021

Hei Suomi, tässä on IFSS:n uutiskirje (suomennos ja alla alkuperäinen kirje)

WORLD CUP 2020/2021 LOPULLISET TULOKSET

COVID-19-pandemiasta huolimatta muutamat jäsenliitot ovat pystyneet järjestämään World Cup -tapahtumia, mutta monet muut eivät olleet niin onnekkaita ja ovat joutuneet pitämään koiria kotonaan. Akkreditointikomitea ja neuvosto katsovat, että ei ole oikeudenmukaista palkita maailmancupissa menestymeitä ilman, että kaikki kiinnostuneet urheilijat voivat niihin osallistua.

Akkreditointikomitea ja neuvosto haluavat kuitenkin onnitella jäsenliittoja, jotka järjestivät vaikeuksista huolimatta WorldCup-tapahtumia. “Kunniakirja” on osoitettu Yhdysvaltojen liitolle suuresta määrästä järjestettyjä sulanmaankilpailuita ja toinen “kunniakirja” on osoitettu Ranskan liitolle myös suuresta määrästä talvilajien kilpailuita.

Erityiset onnittelut kohdistuvat myös Venäjälle, Kazakstaniin, Latviaan, Suomeen, Uuteen-Seelantiin ja Viroon, jotka ovat onnistuneet järjestämään tapahtumia, sekä urheilijoille jotka onnistuivat osallistumaan hyvin erityisistä olosuhteista huolimatta.

MM-kisojen 2020/2021 täydellinen tulosluettelo on julkaistu IFSS-verkkosivustolla.

MM-kausi 2021/2022 alkaa jo eteläisellä pallonpuoliskolla. Uusi tapahtumakalenteri löytyy IFSS-verkkosivustolta.

– – – – – – – – – – –

ROKOTUSVAATIMUKSET

IFSS:n talvilajien MM-kilpailut 2022 Åsarnassa, Ruotsissa

Vaaditut rokotukset kaikille koirille, myös koirille, jotka eivät kilpaile:

Raivotauti, penikkatauti, adenovirus-2 (hepatiitti ja keuhkoputkentulehdus), parvovirus ja “kennelyskä” (parainfluenza ja Bordetella bronchiseptica).

Kaikki rokotteet on annettava yli 21 päivää ennen kilpailua. Voimassaoloaika on se, jonka valmistaja ilmoittaa.

Huomautus 1) Kennel-yskärokotusten on suojattava molemmilta parainfluenza- ja Bordetella bronchiseptica -rokotteilta (kuten NENÄSUMUTE- tai I.V. -rokotteiden kohdalla).

Huomautus 2) Aiempien rokotusten lisäksi Leptospiroosirokotus ei ole pakollinen, mutta sitä suositellaan voimakkaasti.

Huomautus 3) Raivotautirokotus on pakollinen myös Ruotsissa ja Norjassa asuville koirille.

IFSS:n / WSA:n talvilajien MM-kilpailut 2022 rekisteröidyille pohjoismaisille roduille Östersundissa, Ruotsissa

Luettelo tarvittavista rokotuksista Östersundin tapahtumalle löytyy verkkosivustolta: ostersund2022.se

IFSS:n / WSA:n pitkän matkan MM-kilpailut 2022 (Polardistans) Särnassa, Ruotsissa

Luettelo tarvittavista rokotuksista Särnan tapahtumalle löytyy verkkosivustolta: sphk.se/polardistans

Kaikki rokotukset ja merkinnät on tarkastettava maakohtaisesti hyvissä ajoin aina ennen reissua.

 

Hi Finland, here comes a newsletter from IFSS

WORLD CUP 2020/2021 FINAL RESULTS

In spite of the COVID-19 pandemic some Member Federations have been able to organize World Cup events. But many others were not so lucky and had to keep the dogs at home. The Accreditation Committee and the Council consider that it would not be fair to award World Cup titles without all the interested athletes being able to participate.

But the Accreditation Committee and the Council wish to congratulate the Member Federations which organized World Cup events, sometime with great difficulties.

A “Certificate of Honor” is addressed to the USA Federation for the highest number of Dryland events organized and another “Certificate of Honor” is addressed to the French Federation for organizing the highest number of On-Snow events.

Special congratulations also go to Russia, Kazakhstan, Latvia, Finland, New Zealand and Estonia who have been able to organize some events and to their athletes who managed to participate in spite of the very special circumstances.

The complete results list of the World Cup 2020/2021 is posted on the IFSS website.

The World Cup season 2021/2022 is already starting in the southern hemisphere. You will find the new event calendar on the IFSS website.

– – – – – – – – – – –

VACCINATION REQUIREMENTS

IFSS On-Snow World Championships and Masters 2022 in Åsarna, Sweden

Required vaccinations for all dogs, including dogs not racing:

Rabies, Distemper, Adenovirus-2 (Hepatitis and tracheo-bronchitis), Parvovirus and “Kennel cough”(Parainfluenza and Bordetella bronchiseptica).

All vaccines must have been administered more than 21 days before the race. The validity will be the one the producer declares.

Note 1) Kennel cough vaccinations have to protect against BOTH Parainfluenza AND Bordetella bronchiseptica (as with INTRANASAL or INJECTABLE vaccins).

Note 2) In addition to previous vaccinations Leptospirosis vaccination is not mandatory, but STRONGLY recommended.

Note 3) Rabies vaccination is mandatory also for dogs living in Sweden and Norway.

IFSS/WSA On-Snow World Championships 2022 for Registered Nordic Breeds in Östersund, Sweden

List of required vaccinations for the event in Östersund can be found on the website: ostersund2022.se

IFSS/WSA Long-distance World Championships 2022 (Polardistans) in Särna, Sweden

List of required vaccinations for the event in Särna can be found on the website: sphk.se/polardistans