Kauden 2016 – 2017 B-maajoukkueen kokoonpano on julkistettu

Sulanmaan lajit:
Vesa-Pekka Jurvelin
Teemu Kaivola
Antti Mäkiaho
Marko Punavaara
Tuomas Notko
Samuli Nissinen
Ari Rastas
Vesa-Pekka Lehtomäki
Ville Halme
Marko Viitahalme
Teemu Lojamo

Hanna Kaipiainen
Marika Tiiperi
Maija Nivala
Kati Mansikkasalo-Jurvelin
Annaleena Ylitalo
Riitta Kempe
Henna Lappi
Sanna Lipponen
Niina Konttaniemi
Laura Iire
Tanja Ignatius
Jasmin Köcher

Mirka Saapunki (juniori)
Jonna Lipponen (juniori)
Ronja Linna (juniori)
Jade Halme (juniori)
Seesam Tsokkinen (juniori)
Eemeli Mäkinen (juniori)

Valjakkoajo:
Pasi Heinonen
Vesa-Pekka Lehtomäki
Ville Halme
Susanna Bürkland
Anu Parikka
Mari Pajaskoski
Riitta Kempe
Teemu Kaivola
Tiina Hakala
Antti Mäkiaho
Niina Forsblom
Jenni Kreivi
Heta Lehtomäki
Jaakko Pitkänen
Tanja Rantanen
Joni Elomaa
Sini Kaltti
Eliisa Kiiskinen
Jaakko Raunio
Jussi Pietikäinen
Mikael Bäckman
Jari Snåre
Ronja Snåre
Leena Snåre
Anne Kiijärvi
Laura Kääriäinen
Heidi Pulkkinen
Kaarlo Väänänen
Anne Korhonen
Pauliina Tirkkonen
Reetta Majalainen
Raine Niemi
Anttoni Tolvi
Alexander Schwarz
Ronny Wingren
Daniel Vollsted
Riku Setälä
Mikael Jutila
Ole Wingren
Juha Hokka

Hiihtolajit:
Vesa-Pekka Jurvelin
Ari Rastas
Marko Viitahalme
Kai Immonen
Teemu Lojamo
Samuli Nissinen
Tuukka Turkka
Tuomas Notko

Maija Nivala
Maria Viitahalme
Kati Mansikkasalo-Jurvelin
Henna Lappi
Saara Loukkola
Marika Tiiperi
Jenni Kreivi
Tanja Ignatius

Ronja Linna (juniori)
Linda Siekkinen (juniori)