Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:n sääntömääräinen liittokokous 17.4.2016 Jyväskylässä

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:n sääntömääräinen liittokokous pidettiin sunnuntaina 17.4.2016 Jyväskylässä. Jäsenseurojen edustus oli suunnilleen samansuuruinen kuin edellisinäkin vuosina. Edustettuina oli 11 seuraa ja näillä käytettävissään yhteensä 54 ääntä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Rastas ja sihteeriksi Niina Konttaniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Eeva Äijälä ja Kauko Ruokolainen.

Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2015 vuosikertomus kokouksessa esitetyin korjauksin sekä tilinpäätös. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma esiteltiin myös ja hyväksyttiin kokouksessa esitetyin muutoksin.

Jäsenmaksujen suuruus säilyy ennallaan. Vuoden 2017 perusjäsenmaksu on 60 €, minkä lisäksi seura maksaa jokaisesta lisenssiurheilijastaan 5 €. Jäsenmaksun suuruus on kuitenkin edelleen korkeintaan 300 €.

Lisenssit pysyvät ennallaan kaudella 2016 – 2017, mutta lisenssihintoihin tulee korotuksia. Vakuutuksellisen lajilisenssin hinta tulee olemaan 64,00 € (nykyisellään 58 €). Lajilisenssin hinta ilman vakuutusta tulee olemaan 40,00 €. Alle 20-vuotiaan vakuutuksellisen lajilisenssin hinta tulee olemaan 46,00 €. Vakuutuksen osuus lajilisenssin hinnasta tulee olemaan 23,78 € (nykyisellään 18,30 €) vakuutuskaudella 1.9.2016 – 31.8.2017.

Vakuutuksellisen harrastuslisenssin hinta tulee olemaan 46,00 € (nykyisellään 40 €). Harrastuslisenssin hinta ilman vakuutusta tulee olemaan 22,00 €. Vakuutuksen osuus harrastuslisenssin hinnasta tulee olemaan 23,78 € (nykyisellään 18,30 €) vakuutuskaudella 1.9.2016 – 31.8.2017. Kilpailukohtaisen vakuutuksen maksu pidetään ennallaan 10 € / kilpailu / henkilö. Mikäli vakuutusyhtiö korottaa vakuutusmaksuja kaudelle 2016 – 2017, voidaan korotus lisätä lisenssihintoihin. Liiton toimihenkilöiden ja SM-kilpailutuomareiden matkakulukorvaukset pidetään ennallaan. Korvaus on molemmille 0,27 € / km.

Liiton puheenjohtajana jatkaa Juha Romppanen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Mäkiaho. Varapuheenjohtajaksi esitettiin Timo Mäkiahoa, Jessica Aschbergia ja Krista Bergia. Hallituspaikkoja oli yhteensä jaossa viisi. Valjakkoajojaostosta erovuorossa olivat Timo Mäkiaho ja Saija Tenhunen. Valjakkoajojaostoon esitettiin Jonna Henttistä, Janne Härköstä, Pekka Mertalaa ja Jessica Aschbergia. Valjakkoajon edustajiksi hallitukseen valittiin äänestyksen perusteella kaudelle 1.6.2016 – 31.5.2018 (2 vuotta) Pekka Mertala ja Jonna Henttinen.

Valjakkohiihtojaostosta erovuorossa olivat Niina Konttaniemi ja Jessica Aschberg. Valjakkohiihtojaostoon esitettiin Niina Konttaniemeä, Kaisa Annika Lehtoa, Krista Bergia ja Jessica Aschbergia. Valjakkohiihdon edustajiksi hallitukseen valittiin äänestyksen perusteella kaudelle 1.6.2016 – 31.5.2018 (2 vuotta) Niina Konttaniemi ja Kaisa Lehto.

Sulan maan lajeista erovuorossa Kurt Köcher erosi hallituksesta elokuussa 2015 ja hänen tilalleen valittiin edustaja yksivuotiskaudelle. Sulanmaan jaostoon esitettiin Krista Bergia, Kauko Ruokolaista ja Janne Härköstä. Sulanmaan edustajaksi hallitukseen valittiin äänestyksen perusteella kaudelle 1.6.2016 – 31.5.2017 (1 vuosi) Kauko Ruokolainen.

Liiton tilintarkastajina jatkavat KHT Juhani Loukusa ja Mikko Seppä ja varatilintarkastajina kirjanpitäjä Laura Liukkonen ja KHT Nexia Yhteisö.

Sääntömuutosesityksenä käsiteltiin kansainvälisten tuomareiden esitys kansallisten sääntöjen päivittämiseksi. Esitys hyväksyttiin ja säännöt tulevat voimaan jo alkavalle kevään sulanmaan kaudelle 2016.

Vuoden tulokkaana kokouksessa palkittiin nuori valjakkourheilija Ari Rastas. Perusteluina uusi raikas kasvo maajoukkueessa.