Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:n sääntömääräinen liittokokous 2020

VUL:n liittokokous pidettiin Jyväskylässä lauantaina 13.6.2020. Paikalla oli 10 jäsenseuraa  ja näillä käytössään 44 ääntä. Kokouksessa käsiteltiin kokouskutsussa ja säännöissä liittokokoukselle määrätyt asiat. Liiton uudeksi puheenjohtajaksi Jukka-Pekka Ahosen tilalle valittiin Riitta Kempe ja varapuheenjohtajana jatkaa Timo Mäkiaho. Valjakkoajojastosta erovuorossa olivat Kaisu Salminen ja Janne Härkönen. Kaisu Salminen valittiin uudelle kaudelle ja Janne Härkösen tilalle valittiin Mikko Paajanen. Valjakkohiihtojaostosta erovuorossa olivat Niina Konttaniemi ja Mira Kaikkonen. Niiina Konttaniemi valittiin uudelle kaudelle ja Miran tilalle valittiin Jenna Kanko. Lisäksi hallituksesta eronneen Tanja Ignatiuksen tilalle valittiin yksivuotiskaudelle Sampsa Mäki-Arvela. Sulanmaan jaostossa ei ollut tänä vuonna henkilövalintoja.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Kari Tolkkila ja tilintarkastajaksi KHT Juhani Loukusa. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Juha Romppanen ja varatilintarkastajaksi Nexia KHT yhteisö.

Sääntömuutoksia oli kokouksen esityslistalla kolme. Länsi-Suomen Valjakkourheilijoiden esitys rokotussäännöstä kansallisiin kilpailusääntöihin hyväksyttiin. Alaskanmalamuuttiyhdistys veti pois esityksensä koskien koirien ikärajoja kilpailuissa. Liiton hallituksen esitys liiton toimintasääntöjen muutoksesta hyväksyttiin lisäyksella jonka mukaan jatkossa ei valita henkilöitä erikseen valjakkoajo-, hiihto- ja sulanmaan jaostoihin vaan ainoastaan määrällisesti hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä. Vuosittain erovuorossa ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä hallituksen jäsentä. Uusi valintamenettely tulee voimaan ensi vuoden liittokokouksessa.