Tiedote toimitusministeriöstä

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n liittokokous pidettiin sunnuntaina 26.5.2013 Jämillä. Liiton jäsenmäärään nähden paikalla oli vain kourallinen seuroja, vaikka juuri liittokokouksessa päätetään asioista, julkistetaan tulevat sääntömuutokset ja jossa on mahdollisuus vaikuttaa tulevaan toimintaan ja linjauksiin. Läsnä tänä vuonna oli 12 seuraa ja näillä käytettävissään yhteensä 54 ääntä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Kolari ja sihteeriksi Niina Konttaniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Emmi Vilokkinen ja Panu Korva.

Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin pienin muutoksin vuoden 2012 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus sekä vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelma. Etenkin nuorten toimintaan ja aikuisten harrastustoimintaan on käytettävissä rahaa ja sitä on seuroilla mahdollista anoa hallituksen kautta, mikäli toimintaa järjestetään. Vuoden 2012 osalta hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Jäsenmaksujen suuruus säilyy ennallaan. Vuoden 2014 perusjäsenmaksu on 60 €, minkä lisäksi seura maksaa jokaisesta lisenssiurheilijasta 5 €. Jäsenmaksun suuruus on korkeintaan 300 €.

Lisenssit ja niiden maksut pidetään ennallaan kaudella 2013 – 2014. Lajilisenssin hinta on 58,00 € ja lajilisenssin hinta ilman vakuutusta 40,00 €. Vakuutuksen osuus lajilisenssin hinnasta on 18,30 € vakuutuskaudella 1.9.2013 – 31.8.2014. Harrastuslisenssin hinta on 40,00 € ja harrastuslisenssin hinta ilman vakuutusta 22,00 €. Vakuutuksen osuus harrastuslisenssin hinnasta on 18,30 € vakuutuskaudella 1.9.2013 – 31.8.2014. Mikäli vakuutusyhtiö korottaa kauden 2013 – 2014 vakuutusmaksuja, vastaava korotus siirretään lisenssihintoihin.

Liiton toimihenkilöiden ja SM-kilpailutuomareiden matkakulukorvauksia nostetaan 0,05 €/km (aiemmin 0,22 €/km). Korvaus molemmille on jatkossa 0,27 €/km.

Liiton puheenjohtajan valinta tuotti vaikeuksia eikä puheenjohtajaa saatu ilman sopivaa ehdokasta valittua. Myös varapuheenjohtajan ja hallituksen valitseminen jäivät pöydälle. Tämän seurauksena vanha hallitus jatkaa toimitusministeriönä ja sen tärkein tehtävä on järjestää ylimääräinen liittokokous, jossa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen valinta otetaan uudelleen esille. Toimitusministeriön tehtävä on myös valmistella esityslistalle liiton hajottaminen, mikäli uutta puheenjohtajaa ei ylimääräisessä liittokokouksessa saada valittua.

Sääntömuutosasioina käsiteltiin kolme esitystä. Carelian Eastpoint esitti sääntömuutosehdotuksen koskien pitkänmatkan avoimen luokan koiravaljakon minimikokoa. Tähän saakka kansallisten sääntöjen mukaan avoimen luokan valjakon minimikoko on pitänyt olla ensimmäisessä lähdössä vähintään 8 koiraa ja seuraavissa vähintään 7 koiraa. Uudeksi säännöksi ehdotettiin ensimmäiseen lähtöön vähintään 8 koiraa ja seuraaviin lähtöihin vähintään 6 koiraa. Tämä esitys ei saanut äänestyksessä kannatusta, joten sitä ei hyväksytty.

Alaskanmalamuuttiyhdistyksen sääntömuutosesitys koski 4MD -luokan päivämatkan rajoitusta. Nykyisissä säännöissä rajoitetun 4-koiran luokan (minimi koiramäärä kolme (3) koiraa) päivämatkan pituus on maksimissaan 40 km. Ehdotus hyväksyttiin ja tämä päivämatkan rajoitus poistetaan kansallisista säännöistä.

Valjakkohiihtoa koskeva sääntömuutosehdotus koski SM-viestiä. Nykyisten kansallisten sääntöjen mukaan hiihdetään kolme osuutta, joista vähintään yksi osuus valjakkohiihtona. Uudeksi säännöksi esitettiin, että SM-viestissä hiihdetään kolme osuutta ja pakollinen valjakkohiihto-osuus poistetaan. Kilpailun järjestäjä voi jatkossa päättää hiihdetäänkö osuudet koirahiihtona vai valjakkohiihtona.

Tulevan kauden aikana hallituksen tehtävä on selvittää mahdollisuuksia toiminnanjohtajan palkkaamiseen liitolle. Tavoitteena olisi saada liitolle henkilö, joka hoitaisi juoksevat toimistoasiat, hallinnoisi liiton arkistoa, pitäisi yllä jäsenrekisteriä ja toimisi hallituksen puheenjohtajan apuna liiton asioiden hoidossa.

Liittokokouksessa palkittiin vuoden tulokkaana Tanja Ignatius perusteluna reipas ja rehti urheilumieli Saksan EM-kilpailuissa. Valinta julkistettiin kokouksessa ja Tanja palkittiin stipendillä.

Lisäksi hallitus oli päättänyt nimetä Suomen Valjakkourheilijoiden Liiton kunniajäseniksi Kalevi Vainion ja Riitta Kempen pitkällisestä ja ansiokkaasta toiminnasta liiton ja valjakkourheilun hyväksi. Nimitykset julkistettiin liittokouksessa.