Viestinnän kehittämishanke

Osana VUL:n viestinnän kehittämishanketta toteutetaan kysely, johon toivotaan mahdollisimman monen harrastajan vastausta. Aikaa vastaamiseen on 30.9. saakka.

Osana VUL:n viestinnän kehittämishanketta toteutetaan kysely, johon toivotaan mahdollisimman monen harrastajan vastausta. Aikaa vastaamiseen on 30.9. saakka.

Liitto on käynnistämässä viestinnän kehittämishankkeen. Suunnitelma laaditaan 2017 loppuun mennessä, ja se toteutetaan 2018-2019 aikana. Suunnitelman tavoitteiden asettamiseksi suoritamme kyselyn jäsenistölle.

Kyselyyn vastaaminen kestää muutaman minuutin. Se on jaettu kolmeen osa-alueeseen: vastaajan demografiset tiedot (ikä, asuinpaikkakunta ja niin edelleen), vastaajan lajitausta erityisesti kilpailun näkökulmasta, sekä viestintää koskevat kokemukset ja toiveet.

Kysely on avoinna syyskuun loppuun asti. Vastaukset käsitellään nimettöminä. Vastauksia voidaan käyttää myös liiton muussa kehittämistoiminnassa.

KYSELYYN PÄÄSET VASTAAMAAN TÄÄLTÄ