VUL strategiakysely seuroille

VUL:n jäsenseurojen edustajille on lähetetty sähköpostitse strategiakysely 18.9.2023.

Tarkoitus on että jokainen seura laatii kollektiivisesti yhden vastauksen, joten yksittäiset harrastajat saavat äänensä kuuluviin oman jäsenseuransa kautta.

Kysely on auki 13.11.2023 saakka.

VUL:n strategiapalaveri järjestetään 9. – 10.12.2023 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.