VUL:n sääntömääräinen liittokokus Jyväskylässä 9.4.2017

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:n sääntömääräinen liittokokous pidettiin sunnuntaina 9.4.2016 Jyväskylässä. Kokous aloitettiin VUL:n 30-vuotisjuhlakahveilla sekä liiton puheenjohtajan ja Kalevi Vainion juhlapuheilla. Liiton pöytäviirit luovutettiin tilaisuudessa Riitta Kempelle ja Eva-Liisa Auniolle ansiokkaasta työstä valjakkourheilun hyväksi. Lisäksi vuoden tulokkaana 2017 kokouksessa palkittiin Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry. Perusteluina valinnalle on määrätietoinen työ valjakkourheilun ja -urheilijoiden hyväksi. Jäsenseurojen edustus oli suunnilleen samansuuruinen kuin edellisinäkin vuosina. Edustettuina oli 10 seuraa ja näillä käytettävissään yhteensä 50 ääntä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Kempe ja sihteeriksi Niina Konttaniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Mäkiaho ja Jukka-Pekka Ahonen ja äänten laskijoiksi Teemu Kaivola ja Pasi Heinonen.

Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2016 vuosikertomus kokouksessa esitetyin korjauksin sekä tilinpäätös. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma esiteltiin myös ja hyväksyttiin kokouksessa esitetyin muutoksin.

Jäsenmaksujen suuruus säilyy ennallaan. Vuoden 2018 perusjäsenmaksu on 60 €, minkä lisäksi seura maksaa jokaisesta lisenssiurheilijastaan 5 €. Jäsenmaksun suuruus on kuitenkin edelleen korkeintaan 300 €.

Lisenssit pysyvät ennallaan kaudella 2017 – 2018. Vakuutuksellisen lajilisenssin hinta on 64,00 €. Lajilisenssin hinta ilman vakuutusta on 40,00 €. Alle 20-vuotiaan vakuutuksellisen lajilisenssin hinta on 46,00 €. Vakuutuksen osuus lajilisenssin hinnasta on 23,78 € vakuutuskaudella 1.9.2017 – 31.8.2018. Vakuutuksellisen harrastuslisenssin hinta on 46,00 €. Harrastuslisenssin hinta ilman vakuutusta on 22,00 €. Vakuutuksen osuus harrastuslisenssin hinnasta on 23,78 € vakuutuskaudella 1.9.2017 – 31.8.2018. Kilpailukohtaisen vakuutuksen maksu pidetään ennallaan 10 € / kilpailu / henkilö. Liiton toimihenkilöiden ja SM-kilpailutuomareiden matkakulukorvaukset pidetään ennallaan. Korvaus on molemmille 0,27 € / km.

Liiton puheenjohtajaksi valittiin Timo Mäkiaho Jämsästä  ja varapuheenjohtajaksi Jukka-Pekka Ahonen Lohjalta. Puheenjohtajaksi esitettiin Timo Mäkiahoa ja Jukka-Pekka Ahosta ja varapuheenjohtajaksi Jukka-Pekka Ahosta. Hallituspaikkoja oli yhteensä jaossa kuusi ja lisäksi Pekka Mertala ja Jonna Henttinen ilmoittivat luopuvansa hallituspaikastaan. Valjakkoajojaostosta erovuorossa olivat Mervi Saviranta ja Juha Hyvönen ja koska paikastaan luopuvat edustivat myös ajojaostoa, koko valjakkoajojaosto uusiutui. Valjakkoajojaostoon esitettiin Janne Härköstä, Teemu Kaivolaa, Kaisu Salmista ja Heidi Ahlforsia. Valjakkoajon edustajiksi hallitukseen valittiin äänestyksen perusteella kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2019 (2 vuotta) Teemu Kaivola ja Heidi Ahlfors ja kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2018 (1 vuosi) Kaisu Salminen ja Janne Härkönen.

Valjakkohiihtojaostosta erovuorossa olivat Tanja Ignatius ja Kaisu Salminen. Jaostoon esitettiin Tanja Ignatiusta ja Kauko Ruokolaista. Valjakkohiihdon edustajiksi hallitukseen valittiin kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2019 (2 vuotta) Tanja Ignatius ja Kauko Ruokolainen.

Sulan maan lajeista erovuorossa olivat Annaleena Ylitalo ja Kauko Ruokolainen. Jaostoon esitettiin Annaleena Ylitaloa ja Vuokko Puurusta. Sulanmaan edustajaksi hallitukseen valittiin äänestyksen perusteella kaudelle 1.6.2017 – 31.5.2018 (2 vuotta) Annaleena Ylitalo ja Vuokko Puurunen.

Liiton tilintarkastajiksi valittiin KHT Juhani Loukusa ja Riitta Kempe ja varatilintarkastajiksi KHT Nexia Yhteisö ja Kosti Salminen.

Sääntömuutosesityksinä käsiteltiin Carelian Eastpoint ry:n ja Arktiset Vetokoirat ry:n esitykset kansallisiin sääntöihin. Carelian Eastpoint esitti vanhan CUP-pistelaskuohjeen lisäämistä esimerkkinä kansallisten sääntöjen kohtaan 1.4. VUL:n hallituksen esitys oli että säännöt tulee pitää mahdollisimman selkeinä ja yksinkertaisina eikä lisäystä tulisi tehdä. Sen sijaan esimerkin pistelaskusta voisi lisätä kilpailujen järjestämisohjeeseen. Äänestyksen jälkeen päätökseksi tuli että sääntöihin ei tehdä muutosta vaan esimerkki lisätään kilpailujen järjestämisohjeeseen.

Arktiset Vetokoirat ry esitti muutosta kansallisten sääntöjen kohtaan 4.2 ja sinne lisäystä, jonka mukaan suomenmestaruusluokaksi voitaisiin erottaa rekisteröidyillä arktisilla koirilla/valjakoilla kilpailevien RNB-luokka. Suomenmestaruusmitalit jaettaisiin RNB-luokan osallistujille, jos sekä yleisen luokan, että RNB-luokan osallistujia olisi molempia vähintään viisi (5) ensimmäisessä lähdössä. Muissa tapauksissa RNB-luokat tulisi yhdistää yleiseen luokkaan. Mikäli RNB1- ja RNB2 -luokkiin osallistuvia olisi vähintään viisi (5) kumpaakin, myös ko. luokat voitaisiin erottaa.

VUL:n hallituksen esitys asiaan oli, että RNB-luokat rajattaisiin koskemaan vain 4-, 6- ja 8-koiran kärryluokkia. Alaskanmalamuuttiyhdistyksen esitys oli että RNB-arvo lisättäisiin kaikkiin muihin sulanmaan SM-luokkiin paitsi koirajuoksu- ja koirapyöräilyluokkiin. Suomalaisen siperianhuskyseuran esitys oli että sääntömuutosesitys hylätään ja palautetaan takaisin valmisteluun. Ennen äänestysten aloittamista AVEK veti esityksensä pois. Kahden äänestyksen jälkeen päätökseksi tuli SHS:n esitys eli sääntömuutosesitys hylättiin ja kansalliset säännöt pidetään nykyisellään.

VUL:n hallitus esitti lisäksi muutosta liiton toimintasääntöjen kohtaan 9. Kohta: “Kutsu sääntömääräiseen ja ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjeellisenä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun.” muutetaan muotoon: “Kutsu sääntömääräiseen ja ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjeellisenä tai sähköpostin välityksellä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun.” Muutos hyväksyttiin ja muutoksen myötä vuosikokousmateriaali pystytään jatkossa toimittamaan seuroille sähköisenä.