Valintamenetelmä

Maajoukkuevalinnat ja infoa maajoukkueurheilijoille

Maajoukkueeseen pyritään saamaan kansainvälisen tason valjakkourheilijoita, joilla on edellytykset 10. parhaan joukkoon MM- tai EM-kilpailuissa.

Valinta

Tavoitteena on tukea parhaita valjakkourheilijoita menestymään arvokilpailuissa ja kasvattamaan tavoitteellisesti valmentautuvaa huippu-urheilijakuntaa kaikissa lajeissa tasapuolisesti. Maajoukkueeseen pyritään saamaan kv. tason valjakkourheilijoita, joilla on edellytykset 10. parhaan joukkoon MM- tai EM- kilpailuissa.
 
Valintaperusteet B-maajoukkueeseen: a) aiemmat kansainväliset tulokset (MM ja EM), b) tulokset näyttökilpailussa, c) valintaryhmän/hallituksen näkemys d) rajatapauksissa painotetaan tulevaisuuden menestyspotentiaalia. B-maajoukkueet nimetään toukokuussa ja B-maajoukkuetta voidaan täydentää näyttökilpailujen tulosten perusteella ennen joukkueen nimeämistä.
 
Valintaperusteet A-maajoukkueeseen: a) aiemmat kansainväliset tulokset (MM ja EM), b) tulokset näyttökilpailussa, c) valintaryhmän/hallituksen näkemys, d) rajatapauksissa painotetaan tulevaisuuden
menestyspotentiaalia. 
 

VUL kustantaa A-maajoukkueeseen valitun urheilijan yhden (kalleimman), luokan osallistumismaksun arvokilpailuihin. Muut luokat jäävät urheilijan itsensä maksettavaksi.

VUL kustantaa maajoukkueeseen valitun junioriluokkaan osallistuvan urheilijan kaikki arvokilpailujen osallistumismaksut.

VUL kustantaa viestijoukkueen osallistumismaksun eikä sitä laskuteta joukkueen jäseniltä. Viestijoukkueen jäsenet valitaan kilpailuun lähetettävästä maajoukkueesta.

IFSS:n esivalitsema ja kutsuma urheilija saa osallistua ilmaiseksi siihen luokkaan, johon hänet on valittu ja kutsuttu. IFSS tai VUL eivät peri tästä luokasta maksua urheilijalta.

B-maajoukkueeseen kuuluva urheilija voidaan nimetä arvokilpailuun, mutta hän osallistuu omalla kustannuksellaan ja sitoutuu maksamaan osallistumismaksut itse.

Urheilija sitoutuu arvokilpailujen osallistumismaksun maksamiseen siinä vaiheessa, kun hän ilmoittaa olevansa käytettävissä maajoukkuetehtäviin, riippumatta siitä valitaanko hänet A-maajoukkueeseen tai lähetettäväksi kilpailuun vai ei. Tämä menettely siksi, että IFSS:n ilmoittautumismaksut on yleensä hoidettava hyvissä ajoin eikä IFSS palauta maksuja.

VUL maksaa luokkien osallistumismaksut IFSS:n määräämään ensimmäiseen ja halvempaan ajankohtaan mennessä.

Jälki-ilmoittautumisen ja anottavien lisäpaikkojen osanottomaksu on kaksinkertainen. Maajoukkueurheilija maksaa kaksinkertaisen maksun anottavasta lisäpaikasta.

VUL laskuttaa urheilijalta jälkikäteen ne osallistumismaksut, joihin liitto ei ole sitoutunut.

Osanottomaksut ilmoitetaan kilpailukutsussa, joka julkaistaan IFSS:n ja/tai kilpailun järjestäjän sivuilla. Urheilijan velvollisuus on käydä itse tarkistamassa maksun suuruus.

Valintaryhmä/hallitus nimeää syksyllä ajon pitkän matkan kilpailun (tai kilpailut), johon maajoukkueurheilijoilla on mahdollista saada matka-avustusta. B- maajoukkuetta voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin.
 

Juniorimaajoukkue arvokilpailuihin nimetään harkinnanvaraisesti kilpailunäyttöjen perusteella.

Maajoukkuesopimus

Maajoukkuepaikka varmistetaan allekirjoittamalla maajoukkuesopimus, johon sisältyy vaatimus antidopingkoulutuksen suorittamisesta.

Pakollinen antidopingkoulutus

Puhtaasti paras ja Reilusti paras ovat verkkokoulutukset, joiden avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutusten sisältö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön, joka tuli voimaan 1.1.2021.

Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen sisältö on jaettu kuuteen aihealueeseen, joissa on tietoa antidopingasioista Maailman antidopingsäännöstön ja Kansainvälisen koulutusstandardin sisältövaatimukset huomioiden. Verkkokoulutuksessa on myös videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä. Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

Reilusti paras -verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita ja urheilutoimijoita tunnistamaan
kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen.

Verkkokoulutuksen voi tehdä myös mobiililaitteilla. Verkkokoulutuksen suorittamisen jälkeen aiheisiin pääsee palaamaan uudelleen vapaassa järjestyksessä.

Verkkokoulutus sisältää seuraavat aihealueet:

 • Antidopingsäännöstöt
 • Dopingrikkomukset
 • Dopingin seuraukset
 • Kielletyt aineet ja menetelmät
 • Erivapaudet
 • Ravintolisät
 • Dopingvalvonta
 • Puhtaan urheilun periaatteet ja arvot
 • Kilpailumanipulaatio ilmiönä
 • Kilpailumanipulaation muodot
 • Urheilijan ja urheilutoimijan houkuttelu
 • Kilpailumanipulaation seuraukset
 • Torjunta ja puuttuminen
 • Oikeudet ja velvollisuudet

Verkkokoulutuksen suoritus on maajoukkueurheilijoilla voimassa kaksi vuotta.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus on mahdollista tehdä myös ruotsiksi tai englanniksi.

Säilytä diplomi! Kun urheilija on suorittanut kaikki moduulit, hän saa koulutuksesta diplomin. Urheilutoimijoita kannustetaan ottamaan kuva suoritetusta diplomista ja jakamaan kuvan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puhtaastiparas. Tällä tavoin urheilija osoittaa seuraajilleen urheilevansa reilun pelin arvojen mukaisesti.