Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:n sääntömääräinen liittokokous 2024

Kokous pidetään 7.4.2024. Kokous alkaa valtakirjojen tarkistamisella klo 10.00 ja varsinainen kokous alkaa klo 11.00. Paikkana on Hotelli Scandic Laajavuori, Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä.

Kokouksessa käsitellään liittokokoukselle kuuluvat asiat.

Seuroilla on pitänyt olla täytettynä sähköinen seuratietolomake 31.1.2024 mennessä, Lomakkeen lähettämisen ja jäsentietojen päivittämisen jälkeen jäsenmaksulasku on lähetetty lomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin. Sääntömääräiseen liittokokoukseen käsiteltäväksi tarkoitetut jäsenten esitykset on pitänyt jättää liittohallitukselle 7.2.2024 mennessä.

Seuran äänimäärä kokouksessa määräytyy seuratietolomakkeessa ilmoitetun jäsenmäärän mukaan. Ilman ilmoitusta jäsenmäärän mukainen äänimäärä on 1.

Seura saa ääniä myös lisenssiurheilijoiden mukaan. Äänimäärään lasketaan mukaan viimeistään 14 vrk ennen liittokokousta maksetut lisenssit.

Seura voi halutessaan antaa valtakirjan äänimääränsä käyttämisestä toisen seuran edustajalle, joka on paikalla kokouksessa.

Liittokokouksessa päätetään myös liiton strategiasta vuosille 2025–2030.

ESITYSLISTA LIITTOKOKOUS 2024

Liite 1, Valtakirjapohja

Liite 2, Vuosikertomus 2023

Liite 3, Tilinpäätös 2023

Liite 4, Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys 2025

Liite 5, Sääntömuutosesitys koskien MD4J-luokan lisäämistä

Liite 6, Sääntömuutosesitys koskien harrasteluokan koiramäärää

Liite 7, Hallituksen muutosesitykset liiton toimintasääntöihin

Liite 8, Liiton strategia vuosille 2025-2030