Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:n sääntömääräinen liittokokous ja ohjeita jäsenseuroille

Jyväskylä 9.4.2017, Hotelli Scandic Jyväskylä. Osoite: Vapaudenkatu 73, 40100 Jyväskylä.

Kokous alkaa klo 11.00 valtakirjojen tarkistuksella ja klo 12.00 alkaa varsinainen kokous.

Kokouksessa käsitellään liittokokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksen yhteydessä Suomen Valjakkourheilijoiden liiton 30-vuotisjuhlakahvit ja liiton merkkihenkilöiden muistamiset.

Seuroilla tulee olla maksettuna VUL:n jäsenmaksu, joka on lähetetty seuroille seurojen ilmoittamaan osoitteeseen 6.1.2017, sekä täytettynä sähköinen seuratietolomake 28.2.2017 mennessä.

Sääntömääräiseen liittokokoukseen käsiteltäväksi tarkoitetut jäsenten esitykset on lähetettävä liittohallitukselle 8.2.2017 mennessä.

Seuran äänimäärä kokouksessa määräytyy seuratietolomakkeessa ilmoitetun jäsenmäärän mukaan. Ilman ilmoitusta jäsenmäärän mukainen äänimäärä on 1.

Seura saa ääniä myös lisenssiurheilijoiden mukaan. Äänimäärään lasketaan mukaan viimeistään 14 vrk ennen liittokokousta maksetut lisenssit. Määräaikaan mennessä lisenssin lunastaneiden lista löytyy VUL-netistä.

Seura voi halutessaan antaa valtakirjan äänimääränsä käyttämisestä toisen seuran edustajalle, joka on paikalla kokouksessa.

Kokousmateriaali lähetetään seurojen ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään 14 vrk ennen liittokokousta.

Seuratuen ja Opetus- ja kulttuurimisnisteriön seuratoiminnan kehittämistuen hakuohjeet on päivitetty jäsenseurat -osioon.

Vuosi 2017 on lasten ja nuorten teeavuosi ja jäsenseuroja kannustetaan järjestämään toimintaa tämän teeman piirissä.

Seuroille ja kilpailunjärjestäjille tärkeää vakuutustietoa on päivitetty kilpailutoiminta -osioon.