Kurinpitotoimikunnan tiedote 12.9.2017

Säännöissä kehitettävää

Syksyn aikana on ilmennyt, että liittomme on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. VUL:n kilpailuiden yhteydessä järjestetään toimintaa, joka ei tapahdu varsinaisesti meidän sääntöjemme alaisuudessa. Samassa tapahtumassa kilpailun ja kokeen järjestäminen kahden eri liiton alaisuudessa on mahdollistanut porsaanreiän.

Kilpailuidemme yhteydessä järjestetään useita kertoja vuodessa Kennelliiton rekikoirien kilpailukokeita, eli REK-kokeita. Vaikka kokeet järjestetään usein samassa yhteydessä VUL:n kilpailun kanssa, ne ovat Kennelliiton valvonnassa. Nyt on ilmennyt, että sääntöteknisistä syistä VUL:n kilpailukieltoon asettama urheilija voi osallistua REK-kokeeseen kilpailun ulkopuolisena henkilönä.

Asetelma on oikeustajun vastainen. Helposti syntyy vaikutelma, että kilpailukiellossa oleva urheilija pääsee osallistumaan kilpailuun ikäänkuin takaoven kautta. Teknisesti ottaen asia ei ole näin – kilpailun ulkopuoliset kokeeseen osallistujat suorittavat kokeen erikseen ilmoitettuna ajankohtana, eivätkä ole radalla samanaikaisesti kilpaurheilijoiden kanssa – mutta tilanne herättää ymmärrettävästi ihmetystä ja pettymystä.

Tilannetta on selvitetty aktiivisesti erinomaisessa yhteishengessä Kennelliiton kanssa. Sääntömuutoksia ei voi tehdä mielivaltaisesti tai takautuvasti. Nopeita ratkaisuja ei ole tarjolla, paitsi mahdollisuus perua REK-koe. Tämä vaihtoehto kuitenkin käytännössä rankaisisi kaikkia kokeeseen osallistuvia, eikä se siten ole tarkoituksenmukainen.

Tulemme kehittämään sääntöjä ja yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

VUL varapuheenjohtaja,
Jukka-Pekka Ahonen

Kurinpitotoimikunnan tiedote: 1.9.2017

Aarne Karjala kilpailukieltoon

Suomen Valjakkourheilijoiden liiton liittohallitus on asettanut Aarne Karjalan kilpailukieltoon 31.12.2017 saakka liiton kurinpitosääntöjä vastaan rikkomisesta.

Liiton kurinpitotoimikunta käsitteli kesäkuussa Aarne Karjalaa vastaan tehdyn valituksen, jonka mukaan Aarne Karjala oli käyttäytynyt liiton kurinpitosääntöjen vastaisesti. Alustavassa selvityksessä ilmeni, että hän on esittänyt mm. sosiaalisessa mediassa ja tekstiviestein uhkaavia ja epäasiallisia viestejä kanssakilpailijoille ja kilpailujärjestäjille.

Kurinpitotoimikunta teki asiasta vireilletuloilmoituksen kesäkuussa. Ilmoituksesta huolimatta hän jatkoi sääntöjenvastaista käytöstä, lähettäen myös kurinpitotoimikunnan puheenjohtajan ja liiton varapuheenjohtajan sosiaalisen median tilille, sähköpostiin, tekstiviesteihin ja puhelinvastaajaan erittäin epäasiallisia viestejä.

Kurinpitosuositus alustavan selvityksen perusteella olisi ollut kirjallinen varoitus, kuten myös viereilletuloilmoituksessa todettiin. Koska Aarne Karjala kuitenkin ilmoituksesta ja suullisesta varoituksesta huolimatta jatkoi erittäin epäasiallista käyttäytymistä, ja jopa otti sen piiriin uusia tahoja, ei varoitusta voida pitää uskottavana kurinpitokeinona. Kurinpitotoimikunnan puheenjohtajaa vastaan hyökkääminen on rinnastettavista tuomarin koskemattomuuden rikkomiseen.

Liittohallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 16.8.2017. Asiasta päätettäessä liiton varapuheenjohtaja jääväsi itsensä päätöksenteosta. Kokous päätti kilpailukiellon asettamisen puolesta yksimielisesti. Kilpailukielto astuu voimaan välittömästi ja kattaa kaikki liiton alaiset kilpailut.

Kurinpitotoimenpiteen kohde voi valittaa asiasta urheilun oikeusturvalautakuntaan.

TIEDOTE PDF-MUODOSSA

VUL:n kurinpitotoimikunta perustettu

Valjakkourheilijoiden liitto on perustanut kurinpitotoimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on toimia keskitettynä yhteyspisteenä kurinpidollisissa asioissa. Toimikunta noudattaa toiminnassaan liiton toimintasääntöjä ja kurinpitomääräyksiä sekä Urheilun
oikeusturvalautakunnan suosituksia ja ennakkotapauksia.

Toimikuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä, joista toinen edustaa tuomaritoimintaa. Toimikunta pyytää tarvittaessa lausuntoja muilta toimikunnilta tai tarpeelliseksi kokemiltaan tahoilta.

Kurinpitotoimikunnan käsittelyn piirissä ovat kaikki liiton tapahtumat, luottamus- ja toimihenkilöt, jäsenet, sekä viimeksimainittujen henkilöjäsenet sikäli kun he osallistuvat liiton toimintaan.

Toimikunnan vastuulla on vastaanottaa valitukset jotka on toimitettu kirjallisena (sähköpostitse) osoitteeseen toimisto@vul.fi, perehtyä tapauksiin, huolehtia osapuolten oikeusturvasta, vireilletuloilmoituksista sekä kuulemisista, ja laatia näiden perusteella hallitukselle
kurinpitosuositus.

Päätökset julkaistaan liiton verkkosivuilla. Kurinpitotoimenpiteen kohteella on halutessaan mahdollisuus hakea oikaisua Urheilun oikeusturvalautakunnalta.

Kurinpitotoimikunta ei kommentoi käsittelyssä olevia yksittäistapauksia. Lisätietoja toimikunnan toiminnasta yleisesti antaa toimikunnan puheenjohtaja ja liiton varapuheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen, 0407418309 / varapuheenjohtaja (at) vul.fi