Kurinpitotoimikunnan tiedote 12.9.2017

Säännöissä kehitettävää

Syksyn aikana on ilmennyt, että liittomme on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. VUL:n kilpailuiden yhteydessä järjestetään toimintaa, joka ei tapahdu varsinaisesti meidän sääntöjemme alaisuudessa. Samassa tapahtumassa kilpailun ja kokeen järjestäminen kahden eri liiton alaisuudessa on mahdollistanut porsaanreiän.

Kilpailuidemme yhteydessä järjestetään useita kertoja vuodessa Kennelliiton rekikoirien kilpailukokeita, eli REK-kokeita. Vaikka kokeet järjestetään usein samassa yhteydessä VUL:n kilpailun kanssa, ne ovat Kennelliiton valvonnassa. Nyt on ilmennyt, että sääntöteknisistä syistä VUL:n kilpailukieltoon asettama urheilija voi osallistua REK-kokeeseen kilpailun ulkopuolisena henkilönä.

Asetelma on oikeustajun vastainen. Helposti syntyy vaikutelma, että kilpailukiellossa oleva urheilija pääsee osallistumaan kilpailuun ikäänkuin takaoven kautta. Teknisesti ottaen asia ei ole näin – kilpailun ulkopuoliset kokeeseen osallistujat suorittavat kokeen erikseen ilmoitettuna ajankohtana, eivätkä ole radalla samanaikaisesti kilpaurheilijoiden kanssa – mutta tilanne herättää ymmärrettävästi ihmetystä ja pettymystä.

Tilannetta on selvitetty aktiivisesti erinomaisessa yhteishengessä Kennelliiton kanssa. Sääntömuutoksia ei voi tehdä mielivaltaisesti tai takautuvasti. Nopeita ratkaisuja ei ole tarjolla, paitsi mahdollisuus perua REK-koe. Tämä vaihtoehto kuitenkin käytännössä rankaisisi kaikkia kokeeseen osallistuvia, eikä se siten ole tarkoituksenmukainen.

Tulemme kehittämään sääntöjä ja yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

VUL varapuheenjohtaja,
Jukka-Pekka Ahonen