Jäsenseurojen tukeminen

VUL:n seuratuki

VUL:n jäsenseurat voivat hakea liitolta seuratukea tapahtumien, lajipäivien, kilpailujen, leirien ym. järjestämiseen takautuvasti sekä harkinnanvaraisesti myös ennakkoon.

Tapahtuman budjetti tulee suunnitella toteuttamiskelpoiseksi. Tukea ei myönnetä ylimääräisiin kuluihin kuten palkintoihin tai ylimitoitetun ohjaajamäärän kustannuksiin.

Hakemus toimitetaan liiton toimistoon sähköisenä: toimistovul.fi

Hallitus käsittelee jokaisen hakemuksen kokouksessaan ja tuen myöntäminen on aina harkinnanvaraista. Mikäli tuki myönnetään, se maksetaan myönteisen päätöksen jälkeen. Päätöksen tuelle voi hakea myös ennakkoon.

Jälkikäteen toimitettavan hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
1. Seuran tiedot
2. Yhteyshenkilö, sähköpostiosoite
3. Pankkitiedot, tilinumero
3. Tapahtuma mihin tukea haetaan ja eriteltyinä kulut joihin tukea haetaan
4. Tapahtuman budjetti
5. Haettava tuki, summa

Hakemuksen liitteenä tulee olla kaikki kuitit pdf-muodossa.

Ennakkohakemuksessa tulee olla samat tiedot, mutta lopullinen budjetti sekä
tapahtuman kuitit tulee toimittaa heti tapahtuman jälkeen toimistovul.fi

 

Seuroilla on lisäksi mahdollisuus hakea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuratoiminnan kehittämistukea. Lue lisää täältä: https://www.vul.fi/seurat/okm-seura-ja-hanketuki/