Jäsenseurojen tukeminen

Olympikomitean tuki seuroille

Olympiakomitea tarjoaa valmiita etuja ja malleja seurojen toimintaan.

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/

Hyviä työkaluja toimintaan:

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/tyokalut-ja-materiaalit/

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/harrastustoiminta/

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/

Lisää olympiakomitean seuroille tarjoamia tapahtumia täällä:

https://www.vul.fi/olympiakomitea/

Suomisport seurapalvelu

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/suomisport-seurapalvelu/

 

 

VULin Seuratuki

VUL:n jäsenseurat voivat hakea liitolta seuratukea tapahtumien, lajipäivien, kilpailujen, leirien ym. järjestämiseen takautuvasti sekä harkinnanvaraisesti myös ennakkoon.

Tapahtuman budjetti tulee suunnitella toteuttamiskelpoiseksi. Tukea ei myönnetä ylimääräisiin kuluihin kuten palkintoihin tai ylimitoitetun ohjaajamäärän kustannuksiin.

Hakemus toimitetaan liiton toimistoon sähköisenä: toimisto@vul.fi

Hallitus käsittelee jokaisen hakemuksen kokouksessaan ja tuen myöntäminen on aina harkinnanvaraista. Mikäli tuki myönnetään, se maksetaan myönteisen päätöksen jälkeen. Päätöksen tuelle voi hakea myös ennakkoon.

Jälkikäteen toimitettavan hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
1. Seuran tiedot
2. Yhteyshenkilö, sähköpostiosoite
3. Pankkitiedot, tilinumero
3. Tapahtuma mihin tukea haetaan ja eriteltyinä kulut joihin tukea haetaan
4. Tapahtuman budjetti
5. Haettava tuki, summa

Hakemuksen liitteenä tulee olla kaikki kuitit pdf-muodossa.

Ennakkohakemuksessa tulee olla samat tiedot, mutta lopullinen budjetti sekä
tapahtuman kuitit tulee toimittaa heti tapahtuman jälkeen toimisto (at) vul.fi

 

OKM Seuratuki

Seuroilla on lisäksi mahdollisuus hakea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuratoiminnan kehittämistukea. Tämä tuki haetaan syksyisin seuraavalle vuodelle.

Seuratuki vuodelle 2021 avataan marraskuussa 2020.

Seuratukea haetaan täältä:

https://tukihaku.suomisport.fi/

Seuratoiminnan kehittämistuen haku avataan aina marraskuussa ja haku päättyy joulukuun puolivälissä. Seuratuen painopisteet löytyvät osoitteesta

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista:

 • Lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai -ryhmiä seurassa
 • Mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
 • Edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
 • Ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
 • Hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
 • Edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
 • Edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
 • Mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
 • Edistää maahanmuuttajalasten kotouttamista liikunnan avulla
 • Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
 • Edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
 • Kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja