Kilpailuhakemukset

HUOM! Kilpailujen hakemuslomakkeet löydät MATERIAALISALKUSTA

(erikseen kesä- ja talvikilpailuille)

Seuraavan talvikilpailukauden ja ennen juhannusta järjestettävien sulanmaan kilpailujen kilpailuhakemukset tulee lähettää 31.7. mennessä liittoon. Syksyn (juhannuksen jälkeen) kilpailuiden kilpailuhakemukset tulee lähettää 31.3. mennessä.

Tämän jälkeen kilpailuja voi anoa lisäksi nopeutetusti ja ensisijaisesti niille viikonlopuille joissa ei ole kilpailua nimettynä.

Kilpailuhakemukset tulee lähettää sähköisessä muodossa kilpailutoimikunnalle osoitteeseen: kilpailutoimikuntavul.fi

Kilpailukalenteri julkaistaan liiton nettisivuilla sekä VUL-lehdessä. Lisäksi kalenteria jaetaan mm. seuroille, kilpailujenjärjestäjille, STT:n urheilukalenterille sekä kansainvälisille lajiliitoille.

Haettavat kilpailut on luokiteltu seuraavasti:

SM-kilpailut
Kilpailujen järjestäjiltä vaaditaan kykyä huolehtia että radat ovat sääntöjenmukaiset. Lisäksi järjestäjän tulee huolehtia että kilpailijoilla on SM-tasoa vastaavat majoitus-ja huoltotilat sekä alueet. Järjestäjän tulee myös pystyä järjestämään palkintojenjakotilaisuudet SM-arvoa vastaavalla tasolla. Tiedotustoiminta hoidetaan yhdessä liiton kanssa. Liiton nimeämille SM-kilpailujen tuomareille korvataan kilpailuviikonlopulta aiheutuvat matkakulut 27 senttiä/km ja kohtuuhintaiset majoituskulut.

SM-mitalien tilausohje
Sarjat on määritelty k.o. lajien säännöissä tarkemmin. SM-kilpailut ovat aina kaksipäiväiset. Järjestäjät saavat määrätä lajien päivittäisen järjestyksen. SM-kilpailujen ylituomarin/ylituomarit nimeää liiton hallitus. Mitalit tilataan Turun palkintokeskuksesta osoitteesta: myynti (at) palkintokeskus.fi ja ohje tilaamiseen löytyy MATERIAALISALKUSTA

CUP-kilpailut
Järjestelyvaatimukset samat kuin SM-kilpailuissa.

Ajo, kaikki luokat
Hiihto, kaikki luokat

Jaostot päättävät kausittain k.o. kilpailut hakemuksien perusteella. Cup-kilpailut voidaan järjestää myös jonkun toisen kilpailun yhteydessä.

Katsastuskilpailut
Edustusjoukkueen valintaan perustuvat katsastuskilpailut päätetään sen jälkeen kun kilpailukalenteri on valmis.

Kansalliset kilpailut
K.o. kilpailut ovat joko avoimia kansallisia tai seurojen sisäisiä kilpailuja, joille halutaan hakea VUL:n hyväksyntää jolloin ne ovat järjestelytasoltaan liiton vaatimuksien mukaiset. Lisäksi ne ovat automaattisesti mukana VUL:n tiedotustoiminnassa. Kansallisissa kilpailuissa järjestelyvaatimukset eivät ole niin kovat kuin muissa kilpailuissa, esim. tiedotus, palkinnot, paikka, ajankohta. Lisäksi järjestäjät voivat poiketa säännöistä, kunhan poikkeamista on mainittu kilpailuhakemuksessa ja muutokset on tehty hyvän urheiluhengen mukaisesti. Kansallisia kilpailuja voidaan pitää saman viikonlopun aikana useammalla paikkakunnalla. Hallitus pyrkii huomioimaan kuitenkin ajankohdat niin, että muita saman tason kilpailuja ei olisi samalla viikonlopulla.

Kansainväliset kilpailut
Kansainvälisten kilpailujen järjestämisoikeus edellyttää hakijalta nimettyä kilpailuorganisaatiota joka pystyy järjestämään kilpailut kv. arvokilpailusääntöjen vaatimalla tavalla. Kilpailuorganisaatio toimii yhdessä liiton kanssa, koska MM- EM- ja PM-kilpailujen järjestämisoikeutta  hakee liitto kv. järjestöiltä jonka jälkeen kilpailut annetaan kansallisten kilpailujärjestäjien haettaviksi.

Kv. kilpailujen luokitukset:

IFSS (lajin kansainvälinen kattojärjestö)

  • MM-kilpailut
  • World Cup-osakilpailut
  • EM-kilpailut  (sprintti ja keski-pitkä)

World Cup-osakilpailut haetaan hyvissä ajoin ennen kilpailukautta, aikaa hakemuksen tekemiseen ja käsittelyyn on varattava noin 3 kuukautta. Haku tehdään aina yhdessä kansallisen liiton kanssa (VUL).
Euroopan hakemusten jättöaika on lokakuun lopussa. EM-kilpailut tulee hakea kaksi vuotta ennen. Cup-kilpailut ja hyväksynnät haetaan y.o. päivään menessä.
Koska VUL:n hallituksen tulee tietää seurojen halukkuus järjestää kv. kilpailuja on ne haettava yhtäaikaa muiden kilpailujen kanssa.

Muuta

Liiton toimistosta kilpailujen järjestäjät saavat tilattaessa mm. lisenssiluettelot sekä tiedottamista varten yhteystiedot. Kilpailujen järjestäjien tulee heti kun kilpailu on ohi (eli saman päivän aikana) lähettää tulokset osoitteseen toimistovul.fi. Paikallislehteä varten kannattaa kirjoittaa pieni juttu tuloksien kera niin läpimeno on varmempaa.

Kilpailun tuomarina toimivan tulee lähettää VUL:n tuomariraportti (raportti Word-muodossa materiaalisalkussa) heti kilpailun jälkeen liiton toimistoon. Kilpailulisenssien maksut tulevalle vuodelle vahvistetaan keväällä pidettävässä vuosikokouksessa.

Kilpailun järjestäjien avuksi on myös koottu valjakkourheilukilpailujen kilpailujärjestelyt -ohjeistusmateriaalia (ohjeistus on saatavilla myös Word-dokumenttina).

Jos jotain kysyttävää: lisätietoja ja ohjeita Niinalta toimistosta toimistovul.fi.