OKM seura- ja hanketuki

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki liikuntajärjestöille

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksia valtakunnallisille liikuntaa edistäville järjestöille. Lue lisää avustusten hakemisesta.

Seuratoiminnan kehittämistukihakemus Suomi-sport -palvelussa

Voit hakea opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratukea Suomisport-palvelussa. Tarvitset Suomisport-tunnukset ja käyttöoikeudet.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Hankkeen laajuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa huomioidaan seuraavia asioita:

  • Seurojen yhteiset hankkeet.
  • Yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuuksien luominen.
  • Laadukasta, ohjattua toimintaa ja monipuolista liikuntaa tarjotaan enemmän kuin kerran viikossa.
  • Uusien harrastajaryhmien perustaminen/lisääminen.
  • Uusien harrastajien lisääminen.
  • Innovatiivisen ”ei perinteisen” seuratoiminnan kehittäminen (esim. nuorten omat ideat/ryhmät).
  • Harjoitusvuorot ovat lapsille sopivaan vuorokauden aikaan, lähellä asuinympäristöä ja muuta elinpiiriä (lähiliikunta-ajatus).
  • Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen.
  • Sukupuolten tasa-arvon huomioinen: liikuntaryhmiä perustetaan poikavaltaisissa lajeissa tytöille ja tyttövaltaisissa lajeissa pojille. Vastaavasti voi olla myös kaikille yhteisiä ryhmiä.
  • Miten, millä perusteilla ja miten organisoiden seura käyttäisi avustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten tukemiseen.

Vähintään 25% hankkeesta tulee olla omalla rahoituksella. Lisäksi tulee sitoutua yleisiin sopimuksiin, joihin VUL:n jäsenseurat sitoutuvat jo valmiiksi olemalla VUL:n jäseniä. Näitä yleisiä sopimuksia ovat antidoping, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo, häirinnänesto ja kestävä kehitys.