Asiakirjat

Pöytäkirjat

Varsinaisten kokousten pöytäkirjat.

Vuosikertomukset

Liiton vuosikertomukset.

Toiminta-suunnitelmat

Liiton toimintasuunnitelmat.

Toimintasäännöt

Liiton toimintasäännöt.

VUL kurinpitosäännöt

Liiton kurinpitosäännöt.

VUL koiranpidon eettiset ohjeet

Liiton laatima koiranpidon eettinen ohjeistus.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo suunnitelma

Liiton laatima yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo suunnitelma.

Häirinnänesto-suunnitelma

Liiton laatima häirinnänestosuunnitelma.

Kestävä kehitys valjakkourheilussa

Liiton laatima kestävän kehityksen suunnitelma.

Strategia

Liiton strategia kaudelle 2020-2024

Hyvä hallinto

Liiton hyvän hallinnon periaatteet.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.