Historia

Tuomaritoiminnan historia

Tuomaritoiminta lajissa on alkanut 70 luvulla lajin maahan tuoneen Suomalaisen siperianhusky seuran kautta. 70 – ja 80 luvuilla toiminnassa oli Revelin (reki- ja vetokoiraliitto kennelliiton rekisteröidyille koirille) sekä Rekky (rekikoirayhdistys kaikille roduille) tuomareita. Tällöin nimityksenä oli ylitoimitsija (Reveli) ja kilpailupäällikkö (Rekky). Molemmissa kyseisen henkilön tuli olla kokenut lajin kilpailija ja hallituksen (Reveli/Rekky) kokouksessaan hyväksymä. 

Reveli aloitti virallisen tuomarien kouluttamisen vuonna 1983 Jämsässä. Alussa koulutukseen hallitus valitsi lajin parista kokeneita ja arvostettuja lajia tuntevia henkilöitä ja lisäksi tuomarit jaettiin rekikoira- ja vetokoiratuomareiksi. Tästä eteenpäin Revelin tuomarit olivat pätevöityneet ja heidän yhteystietonsa löytyivät liiton julkaisuista. Reveli järjesti jatkossa vuosittain koulutusta tuomareille. 

Rekky jatkoi tavalla että hallitus valitsi kokouksessa kilpailuille kilpailupäällikön. Lisäksi kilpailujen järjestäjä ilmoitti oman henkilönsä tuomarineuvostoon ja kolmanneksi henkilöksi valittiin arvalla ennen kilpailun alkua yleiseen sarjaan osallistuvien kilpailijoiden joukosta. Nämä kolme henkilöä käsittelivät kiistakysymykset paikan päällä. 

Alusta lähtien tuomaritoiminnan periaatteena on ollut sääntöjen hyvä tuntemus ja tulkinta. Käytännössäkin tulee tuomareiden pyrkiä oikeudenmukaisuuteen ja joustavuuteen tulkiten sääntöjen henkeä eikä takertumaan kirjaimeen. Tuomarin tehtävänä on palvella kilpailijoita sekä huolehtia, että olosuhteet ovat niin koirille kuin ohjaajillekin mahdollisimman hyvät ja tasapuoliset.

Koulutuksissa on käsitelty omien käytössä olevien sääntöjen lisäksi, muita mahdollisia kuten SPKL:n ja Esdran/IFSS:n sääntöjä ja pyritty rakentamaan kansallista säännöistä hyvin selkeät ja yksinkertaiset. Tuomarit ovat myös tuoneet sääntömuutoksia vuosikokouksille käsiteltäväksi kentältä. 

Lajin ensimmäisinä tuomareina toimivat Kalevi Vainio, Kaarlo Haverinen, Kalle Pohjola, Jarmo Mäntylä, Matti Heinonen ja Dick Enqvist.

Vuosilukuja

Reveli 1987 

Rekikoira – ja vetokoiratuomarinimikkeet vaihdettiin valjakkohiihto – ja valjakkoajotuomareiksi. 

1990-luku

Reveli ja Rekky saivat sovittua erimielisyytensä ja yhdistyttyä 1990 -luvun vaihteessa Suomen Valjakkourheilijoiden liitoksi. 

1991 Tuomarikoulutukset järjestettiin alkuun erikseen hiihdolle ja ajolle. Lokakuussa 1990 oli hiihtotuomarien koulutus ja kesäkuussa 1991 valjakkoajon tuomarikoulutus, jossa esim. sovittiin yhtenäisten reittimerkkien käytöstä jokaisessa maassa. 

1992 oli ongelmana ettei ajopuolelle oltu saatu koulutuksia loppuun, jolloin kilpailuissa piti käyttää hiihtopuolen tuomaria tai VUL:n hallitus valitsi tuomarin mukana olevista kuskeista. 

Samaisena vuonna päädyttiin pitämään tuomarikoulutus kesällä kaikille lajin tuomareille, ottamatta huomioon heidän lajiaan. Lisäksi uusille halukkaille järjestetään samaan aikaan koulutus. 

Ajopuolen tuomarikoulutus järjestettiin elokuussa 1992. Tänne kutsuttiin 10hlö:ä.

1994 käyttöön tulivat tuomarikortit. 

1995 hiihtopuolella oli tuomaritilanne hyvä, mutta ajopuolella uusista tuomareista ja vanhojen jatkokouluttaminen ei toiminut ja kv-tuomari toimintaa ei ollut ollenkaan. 

1996 helmikuussa saatiin ensimmäinen kv-tuomari Matti Heinonen. Heinosesta tuli samalla pätevä tuomarien kurssisuoritusten hyväksyjä. Ajotuomarien koulutus järjestettiin lokakuussa. 

1998 Päätettiin, että jatkossa kilpailujen tuomarin kulut maksaa järjestävä seura, lukuun ottamatta SM-kilpailuja, joissa tuomarin kulut maksaa edelleen VUL. 

Luotiin tuomarikoulutussuunnitelma. Kansallinen koulutus jaetaan kolmeen eri alueeseen ja jokaisella alueella oli oma aluekouluttajansa. 

Kansalliset ajosäännöt yhtenäisiksi ESDRA:n sääntöjen kanssa. 

Tuomareille hankittiin kirkkaan väriset liivit. 

1999 tuomarikortti tuli kortin kokoisena ja luotiin virallinen tuomariraporttilomake

2000 Kv-tuomarikurssille lähtivät Vesa Kousa ja Timo Jokela. 

2003 1. kv-tuomarikoulutus Suomessa Ylöjärvellä marraskuussa. 

2006 2. kv-tuomarikoulutus. Kyseisessä koulutuksessa osallistujamäärä jäi pieneksi ja koostui vain vanhoista ajotuomareista, joten uusia tuomareita tai hiihtopuolen tuomareita ei saatu. 

2008 pidettiin koulutusviikonloppu säännöistä. Kyseisessä koulutuksessa haettiin yhtenäistä tuomarilinjaa sääntöihin ja ohjeistettiin tuomareita. Paikalle oli kutsuttu myös kilpailun järjestäjiä sekä muita toimihenkilöitä. 

Tästä eteenpäin on järjestetty jatkaville tuomareille tuomarikoulutus vuosittain ja uusille aina tarpeen mukaan.