Koirat ja hyvinvointi

Koiralle sopiva laji

Vaikka valjakkourheilu on avointa kaikille koirille, kaikki koirat eivät kuitenkaan voi harrastaa kaikkia lajeja.
On huomioitava, riittävätkö koiran ominaisuudet lajiin tarvittavan nopeuden, voiman käytön ja kestävyyden osalta. Esimerkiksi pienet ja kevyet koirat sopivat hyvin koirajuoksuun, arktiset koirat talven valjakkoajoon ja seisojat vauhdikkaaseen koirapyöräilyyn.

Kaikkien valjakkourheilukoirien tulee kyetä rakenteensa puolesta vaivattomaan liikkumiseen, jotta harrastus ei tuota niille kiputiloja.

Koiran hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttaa myös urheilijan taidot hallita harrastusvälinettä ja koiraa. Kivun tai sairauden vuoksi lääkityn koiran kanssa ei tule harjoitella tai kilpailla.

Urheilijan tulee myös tuntea Suomen Kennelliiton koirien antidoping säännöt.

Koiran hyvinvointi

Hyvinvointi koostuu monesta osa-aluesta, johon kuuluvat mm. hyvä perus- ja terveydenhoito, eläimen hyvä kohtelu ja käsittely, koiralle sopiva treeni sekä hyvät pitopaikan olosuhteet. Valjakkokoiran tulee olla perusterve eikä se saa kärsiä luusto- tai nivelongelmista. Koiran hyvää peruskuntoa tulee ylläpitää jatkuvasti. Ilman hyvää peruskuntoa koira ei yllä hyviin suorituksiin ja se kipeytyy harjoitusten ja kilpailutoiminnan aiheuttamasta rasituksesta. Valjakkourheilijan tulee havaita koiran normaalista poikkeava käytös tai
liike ja pyrkiä mahdollisimman pian selvittämään mistä on kysymys. 

Koira joka tulee oikeudenmukaisesti kohdelluksi, on onnellinen ja menestyksekäs liikkuja!
Tutustu Lapin ammattikorkeakoulun koirien hyvinvointioppaaseen:
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/elma/files/2018/11/ELMA_Opaskirja_Suomi_4_Koira.pdf

Koirien ja kissojen pitoa ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä on koottu Ruokaviraston “Koira ja kissa – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna” -oppaaseen: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-suojelu-ja-kuljetus/koira-ja-kissa-elainsuojelulainsaadantoa-koottuna.pdf

Valjakkokoirien hyvinvointiin ja hyvään hoitoon liittyviä englanninkielisiä oppaita sekä kattava listaus rekikoirilla tehdyistä tutkimuksista löytyy kansainvälisen rekikoiraeläinlääkärijärjestön, ISDVMA:n sivustolta: https://isdvma.org/dog-care/

Mush with P.R.I.D.E., 2020. Revision 4.1. 

Sled Dog Code of Practice, 2012. Ministry of Agriculture, British Columbia.

VKM Report 2017: 8. Risk of negative effects on the welfare of dogs associated with being housed outdoors or used for sled dog racing. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM).